البدور الزاهره فی القراءات العشر

معرفى كتاب

«البدور الزاهرة في القرائات العشر المتواترة» نوشتۀ عبدالفتاح عبدالغني القاضي و به زبان عربى است.اين كتاب به بيان قرائات عشر از طريق كتاب«الشاطبية»و«الدرّة»مى‌پردازد.مؤلف در اين كتاب قرآن كريم را به چهار قسمت تقسيم كرده و هر قسمت را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهد به اين نحو كه تك‌تك كلمات مورد نظر اختلاف ائمۀ دهگانه قرائت،چه در اصول و چه در فرش الحروف يادآور مى‌شود.پس از آن كلمات داراى إماله و ادغام را در هر سوره بيان مى‌كند.
موضوعاتى كه در اين كتاب بدانها پرداخته شده عبارتند از:
1-مبادى علم قرائات اعم از تعريف،موضوع،فائده،نسبت آن با ساير علوم،واضع،مسائل آن و....
2-قراء عشرة و راويان و طرق ايشان
3-فرق بين قرائات و روايات و طرق و نيز اختلاف واجب و جايز.
4-باب الاستعاذة كه به حكم،صيغة و كيفيت استعاذه مى‌پردازد.
5-باب البسملة كه طى آن به بحث از قرار دادن«بسملة»در ابتداى هر سوره پرداخته مى‌شود.
پس از آن به بيان قرائات مختلف قراء عشرة در تك‌تك سوره‌هاى قرآن و معرفى موارد إماله و ادغام در آن سورة پرداخته مى‌شود.
در باب«تكبير»هم به بيان سبب ورود تكبير هنگام ختم هريك از سوره‌ها،حكم آن، صيغه تكبير و وجوه آن و...پرداخته شده است.
مقدم بر اصل كتاب«البدور الظاهرة»و نيز در انتهاى آن دو كتاب يا رساله كوچك ديگر از مؤلف به چاپ رسيده است.كتابى كه در ابتدا آمده«تاريخ القراء العشرة»و كتاب انتهايى«القرائات الشاذة و توجيهها من لغة العرب»نام دارد.
نويسنده در«تاريخ القراء العشرة»به معرفى قاريان دهگانه،مشايخ و راويان ايشان و نيز روش ايشان و نيز روش راويانشان در قرائت مى‌پردازد.
در كتاب«القرائات الشاذة و...»نيز نويسنده به بيان قرائتهايى كه نقل آنها منحصر به قراء اربعة يعنى ابن محيض،يحيى اليزيدى،حسن بصرى و سليمان أعمش يا راويان ايشان است پرداخته و براى هريك از اين قرائت‌ها توجيهى از لغت و إعراب بيان مى‌كند.در اين كتاب همچنين به اركان و شرايط مقبوليت يك قرائت و وجوه تمايز قرائت مقبولة از قرائت شاذ و مردود و...پرداخته شده است.

ساختار كتاب

اين اثر در واقع شامل سه كتاب ذيل است:
1-«تاريخ القراء العشرة»كه شامل يك مقدمه و معرفى ائمه عشرة در علم قرائت و مشايخ و راويان ايشان و نيز روش ايشان در قرائت مى‌باشد.
2-«البدور الظاهرة»شامل يك خطبه،مقدمه‌اى در مبادى علم قرائات،قراء عشرة و رواة و طرق ايشان،فرق بين قرائات و روايات و طرق،مصطلحات به كار رفته در كتاب،باب الاستعاذة،باب البسملة،و بيان موارد اختلاف قرائت در تمام سوره‌هاى قرآن مى‌باشد.هر سوره دو بخش به نام«الممال»و«المدغم»وجود دارد. در«تتمه»هم به بيان وجوه استعاذه و تكبير پرداخته مى‌شود.
3-القرائات الشاذة و توجيهها من لغة العرب»داراى يك«تمهيد»و عناوينى چون:القرائات المقبولة و المردودة،كلمة موجزة عن الأئمة الاربعة و رواتهم و طرقهم، أصول قرائت اعم از ادغام،فتح و اماله،و غيره مى‌باشد.در اين كتاب قرائت‌هاى شاذ در تك‌تك سور قرآن معرفى شده است.در پايان هم فهرست مطالب كتاب (هرسه كتاب)درج شده است.

نسخه‌شناسى

نويسندۀ كتاب«شيخ عبدالفتاح عبدالغني القاضي»است.اين كتاب در قطع وزيرى با جلد گالينگور در 582 صفحه براى بار دوم در سال 1426 ه‍-2005 م از سوى انتشارات«دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع»قاهره به چاپ رسيده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.