التعارض

معرفى اجمالى

«كتاب التعارض»، به زبان عربى، در باره يكى از مباحث علم اصول است و به قلم آیت‌الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، متوفاى 1337ق، در پاسخ به درخواست برخى از برادران و جويندگان علم، به رشته تحرير در آمده و حاوى مشروح انديشه‌هاى اصولى وى، در اين مبحث مى‌باشد.

ساختار

كتاب، از يك مقدمه مفصل و سه مقام تشكيل شده است. مقدمه، شامل چهار امر، مقام اول كه در احكام تعارض است، داراى نه بحث و دو تنبيه و يك تذييل، مقام دوم كه در تعادل است، داراى سه تنبيه و ده امر و مقام سوم كه در تراجيح است، مشتمل بر پنج مقام و تنبيهات و امور متعدد است.
متن كتاب، با ارائه نظرات بزرگان علم اصول، همچون انصاری، مرتضی بن محمدامین در كتاب«فرائد الاصول»، سيد محمد مجاهد در«مفاتيح الاصول»، ميرزا محمد تقى شيرازى در«تقريرات» و فاضل دربندى در«اشارات الاصول» و نقد و بررسى آنها توسط مؤلف همراه است.

گزارش محتوا

مؤلف، كتاب را با مقدمه‌اى مفصل آغاز و در آن، به امورى چون اولى بودن باب تعارض براى عنوان مسئله، از باب تعادل و تراجيح، معناى تعارض و امورى كه از مصاديق تعارض پنداشته شده‌اند، متعلق تعارض و امكان عقلى تعارض بين دو دليل پرداخته است.
مقام اول، در باب احكام تعارض است و در ذيل آن، به مباحث متعدد مرتبط با مسئله جمع در تعارض اشاره نموده است.
مقام دوم، در باره تعادل و مباحث مربوط به آن است.
در مقام سوم كه مربوط به تراجيح است، وجوب و عدم وجوب ترجيح، اخبار دال بر ترجيحات و مرجحات منصوصه، تعدى و عدم تعدى از مرجحات منصوصه، اقسام مرجحات و ذكر احكام آنها و تعارض برخى از مرجحات با برخى ديگر، مطرح شده است.
مؤلف، در سراسر كتاب، با تقسيم‌بندى مباحث و نيز افزودن تذييل، تنبيه و امور به زواياى گوناگون و ابعاد مختلف بحث روى آورده است.
وى، از اخبار و روايات، به‌ويژه در باب ترجيح و مرجح استفاده نموده و در عين حال اشكالات آنها را نيز عنوان كرده است. در باب تعادل، به مبحث تخيير و جايگاه آن در مقام عمل و تعارض دو خبر پرداخته است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.