آموزش علوم قرآن ترجمه التمهید فی علوم القرآن

معرفى كتاب

آموزش علوم قرآن ترجمه التمهيد فى علوم القرآن محمد هادى معرفت به قلم ابو محمد وكيلى است.

كتاب پيرامون يكى از موضوعات علوم قرآن يعنى مسالۀ محكم و متشابه نوشته شده است،مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در اين كتاب مسالۀ محكم و متشابه را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار داده است.وى در بخش اول كتاب محكم و متشابه و حقيقت تاويل را مورد بررسى قرار داده است و از آنجا كه مهمترين بحث در اين موضوع،بحث جبر و آيات مربوطه است كه مورد استناد اشاعره قرار گرفته،بدين مناسبت اين آيات را ذكر و پاسخ آنها را مى‌دهد.در ادامه به بررسى سوره‌ها پرداخته كه آيات متشابه در آنها كدام است و تعداد اين آيات چقدر است،وى در بخشى ديگر از كتاب مسالۀ عصمت انبياء را مطرح نموده و آياتى كه برخى از گروهها به ظاهر آنها تمسك كرده‌اند و گفته‌اند كه پيامبران دچار خطاء و لغزش مى‌شوند را ذكر و پاسخ آنها را مى‌دهد.

با توجه به اينكه اين كتاب مسالۀ محكم و متشابه را از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار داده است منبع بسيار خوبى براى محققين مى‌تواند قرار گيرد.

ساختار

اصل كتاب از طرف مؤلف دربارۀ مسالۀ محكم و متشابه مى‌باشد كه توسط مترجم به صورت درس تنظيم شده است كه مجموعا 42 درس را تشكيل مى‌دهد و فهرست برخى از مطالب آن به قرار زير است

احكام و تشابه/آيا در قرآن متشابه وجود دارد/ حقيقت تاويل/آيا جز خدا كسى تاويل قرآن را مى‌داند/تاويل آيات مورد استشهاد اشعرى/تنزيه خدا از نظر امامان و متكلمان شيعه/آيات مورد استناد اشاعره و پاسخ آنها/آيات مورد تمسك مشبهه و اشاعره و معنى درست آنها/حلّ شبهه‌هاى جبر گرايان/آيات متشابه در سوره‌هاى قرآن/ ختم و طبع در قرآن/قضا و قدر/سعادت و شقاوت/ احباط،تكفير و موازنه/عصمت و تنزيه پيامبران/خاتم پيامبران

ويژگى‌ها(مربوط به نسخۀ ترجمه)

مطالب به صورت درس تنظيم شده است.
در پايان هر درس پرسش وجود دارد كه مطالب مهم را جهت يادگيرى بصورت سؤال در آورده است.
درس نود و هفتم:در اين درس دو واژۀ محكم و متشابه را تعريف نموده،نسبت بين آن دو را كه عموم و خصوص من وجه است توضيح مى‌دهد

درس نود و هشتم:در اين درس اين سئوال را مطرح نموده كه آيا در قرآن آيات متشابه وجود دارد يا خير؟توضيح مى‌دهند كه در قرآن متشابه وجود دارد ولى تعداد آيات آن اندك مى‌باشد
درس صد و هفدهم.در اين درس شبهه‌هاى جبر گرايان را كه از ظاهر برخى از آيات استفاده كرده‌اند را مطرح و آنگاه پاسخ آنها را مى‌دهد.
درس نود و نهم:در اين درس مسالۀ تاويل را مطرح و پس از بيان معنا و حقيقت آن،كاربرد آن را ذكر كرده است.
درس صد و دوازدهم:آيات مورد تمسك مشبهه و اشاعره،در اين درس مورد بررسى قرار گرفته و پاسخ آنها داده شده است
درس صد و سى و ششم:در اين درس پيرامون عصمت انبياء سخن مى‌گويد و اشكالات انتساب گناه به آنان را با توجه به برخى آيات

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.