اخبار و آثار حضرت امام رضا ( علیه السلام ‫)

اخبار و آثار حضرت امام رضا(ع) ترجمه فارسى عزيز الله عطاردى از كتاب «مسند الرضا(ع)» است كه پيش از آن به عربى نوشته است.
نويسنده در ابتدا، اين كتاب را براى علما و محققين در معارف اسلامى به زبان عربى كه زبان روايات امام رضا(ع) مى‌باشد، تدوين كرده و سپس خود براى اينكه فارسى‌زبانان نيز از آن بهره‌مند گردند، آن را به زبان فارسى ترجمه كرده تا مسلمانان ايرانى نيز از آن استفاده كرده و معرفت آنان نسبت به امام رضا(ع) افزودن گردد 
در اين اثر، از ذكر تمام سند اخبار و روايات خوددارى شده و فقط راوى آخر سند كه از امام رضا(ع) روايت مى‌كند، ذكر شده و از آوردن مآخذ و منابع موضوعات مورد بحث، به علت اينكه در اصل كتاب ذكر شده است، خوددارى شده است 
نويسنده همه «مسند الرضا» را در بخش فارسى نياورده چون همه اخبار آن، مخصوص اخبار مربوط به احكام بوده و از نظر عامه، مورد استفاده نبوده و لذا از ذكر آن‌ها در اين اثر خوددارى كرده است 
نويسنده براى اينكه اصل امانت در ترجمه روايات را به خوبى رعايت كرده باشد، بيشتر ترجمه را به صورت تحت‌الفظى انجام داده است.
فهارس كتاب، شامل فهرست مطالب، اعلام، رجال و اماكن مذكور در متن، توسط بانو عطاردى (رجائى) تنظيم شده و در آخر كتاب آمده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.