بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

اختران فروزان ری و طهران، یا، تذکره المقابر فی احوال المفاخر

معرفى اجمالى

«اختران فروزان رى و طهران يا تذكرة المقابر في أحوال المفاخر» اثر شيخ محمد شريف رازى، کتابى است به زبان فارسى كه به شرح حال جناب عبدالعظيم حسنى(ره) و نيز عالمان مدفون در جوار ايشان مى‌پردازد.
انگيزه مولف از نگارش اين اثر، اولا معرفى اين امامزاده عظيم الشان و تصحيح برخى اشتباهات درباره جايگاه ايشان و نيز معرفى دانشمندان و بزرگانى است كه در حرم وى آرميده‌اند.

ساختار

کتاب مشتمل بر يك مقدمه به قلم نگارنده و فاقد تبويب و تفصيل است و مطالب آن بر اساس مقبره‌هاى موجود در شهر رى و اطراف حرم حضرت عبدالعظيم(ع) و نيز شهر تهران و اطراف آن تنظيم گرديده است. اما شايد بتوان مطالب کتاب را در چند بخش ذيل دسته‌بندى كرد:
بخش اول: حضرت عبدالعظيم(ع) و امامزاده حمزه(ع) و امامزاده طاهر(ع)، دوم: امامزاده حسين بن عبدالله(ع)، سوم: ابن بابويه، چهارم: امامزاده ابوالحسن(ع)، پنجم: قبرستان چهارده معصوم(ع)، ششم: مزار و مقبره سر قبر آقا، هفتم: امامزاده يحيى(ع)، هشتم: امامزاده زيد(ع)، نهم: امامزاده سيد اسماعيل(ع)، دهم: امامزاده سيد نصرالدين(ع)، يازدهم: امامزاده حسن، دوازدهم: امامزاده معصوم(ع)، سيزدهم: امامزاده قاضى صابر(ع)، چهاردهم: امامزاده صالح تجريش(ع)، پانزدهم: امامزاده قاسم(ع)، شانزدهم: پست قلعه و امامزاده ابراهيم(ع)، هفدهم: امامزاده داود(ع)، هجدهم: امامزادگان رى بنابر نقل صاحب منتقله الطالبيه، نوزدهم: دانشمندان و رجال حديثى كه از رى برخاسته‌اند.

گزارش محتوا

مولف در مقدمه به جريان شفاء خود به بركت توسل به امامزاده عبدالعظيم حسنى(ع) اشاره كرده و از انگيزه نگارش اثر حاضر و نيز تقريظ برخى بزرگان بر کتاب خويش سخن گفته است.
وى در بخش اول، به معرفى اين شخصيت بزرگوار و عالم پرداخته. وى ضمن معرفى اين امامزاده، داستان عرض دين توسط وى به محضر امام هادى(ع) را نقل و از شهادت ايشان و نيز مدفن و ثواب زيارت وى ياد كرده است. مولف همچنين از تاريخچه بناء آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) ياد كرده و به معرفى امامزاده‌هاى مدفون در جوار ايشان؛ يعنى امامزاده طاهر(ع) و امامزاده حمزه(ع) نيز پرداخته است.
پس از معرفى امامزاده‌ها، مولف بر اساس نام رواق‌ها و مقابر موجود در حرم و اطراف حرم عبدالعظيم حسنى(ع)، به معرفى مدفونين در اين رواق‌ها، صحن‌ها و مقابر پرداخته است. در اين بخش، همچنين مولف به معرفى دو امامزاده بزرگوار ديگر؛ يعنى امامزاده حمزه(ع) و امامزاده طاهر(ع) پرداخته و از بزرگان مدفون در جوار اين بزرگواران نام برده است.
در بخش بعدى، به معرفى امامزاده حسين بن عبدالله(ع) و مدفونين در جوار وى نام برده و به همين ترتيب از بزرگانى كه در امامزاده‌ها و مقابر فوق الذكر مدفونند، نام برده و شرح حال ايشان را ذكر كرده است.
کتاب همچنين مزيّن به تصاوير بسيارى از بزرگان و نيز حرم امامزادگان و مقابر ياد شده مى‌باشد.

وضعيت کتاب

کتاب فاقد پاورقى است و تنها فهرست منابع و مآخذ و نيز فهرست مطالب را دربر مى‌گيرد.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب