الاقتصاد و الاجتماع

معرفى كتاب

الاقتصاد و الاجتماع چهاردهمين جلد از مجموعۀ «و مضات إعجازية من القرآن الكريم و السّنة النبوية»است كه به زبان عربى و به قلم دكتر مهندس خالد فائق العبيدى نگاشته شده است.در اين كتاب به بيان ديدگاههاى اقتصادى و اجتماعى اسلام پرداخته شده و اسلام به عنوان دينى پيشرو در ارائه الگوئى متكامل از نظام اقتصادى و اجتماعى براى بشريت معرفى شده است.
تبيين معناى مقاصد شريعت و اقسام سه‌گانه آن يعنى ضروريات،حاجيات و تحسينيات در ابتدا مورد اشاره قرار گرفته است.معرفى ساختار و نظام
اقتصادى اسلام كه عامل برقرارى عدالت و مساوات بين افراد بشر است و فاصله طبقاتى را از ميان برمى‌دارد، معرفى«ربا»به عنوان بزرگترين خطرى كه نظام سالم اقتصادى را مورد تهديد قرار مى‌دهد و بيان كشفيات علمى دربارۀ ضررهاى روحى و روانى ربا،در بخش اقتصاد مطرح شده است.
در بخش اجتماع، به قوانين پيشرفته اجتماعى اسلام كه رعايت آنها بر همگان لازم است،پرداخته شده است.قوانينى چون حرمت خون افراد بشر و حق حيات ايشان، كرامت انسان، احترام مال و حق مالكيت افراد،حرمت حريم شخصى افراد،آزادى فكر و انديشه،حق قصاص، احترام حقوق كارگر،حقوق زنان،جايگاه زن در اسلام و نيز راز برخى تفاوتهاى تشريعى بين زن و مرد از ديدگاه اسلام و نيز از منظر علم جديد، برخى دلايل برترى نظام اجتماعى اسلام بر ساير نظام‌ها،حكمت حرمت موسيقى در اسلام و ديدگاه دانش جديد دربارۀ مضرات موسيقى،حكمت حرمت نگاه به نامحرم و...از جمله مطالب مطرح شده در اين كتاب است.
در الحاقيۀ كتاب تاريخ تشريع اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است. تقسيم ادوار تشريع اسلامى به شش دوره، معرفى مصادر چهارگانه تشريع اسلامى از ديدگاه اهل سنت؛يعنى قرآن، سنت، اجماع و قياس، بررسى نزول تدريجى قرآن و حكمت نزول آن بر طبق احرف سبعة، تاريخچۀ حديث نبوى،شرح‌حالى
از ائمه اربعه فقه اهل سنت و...نيز در اين بخش مطرح شده است.

ساختار كتاب

اين كتاب داراى يك مقدمه و چهار فصل و يك الحاقيه با عنوان«تاريخ التشريع الاسلامى»مى‌باشد.فصل‌هاى كتاب عبارتند از:
الفصل الاول:نظرة عامة
الفصل الثانى:الاقتصاد في الاسلام
الفصل الثالث:النظم الاجتماعى الاسلامي.اين فصل عناوينى چون: منزلة المرأة و الأسرة في الاسلام، معنى القوامة في الاسلام، الحقايق العلمية بنفى المساواة المطلقة، منزلة الوالدين في الاسلام را دربردارد.
الفصل الرابع:بعض دلائل الرقي في السلوك الاجتماعي في الاسلام.
در پايان ساير آثار نويسنده و نيز فهرست مطالب كتاب آمده است.

نسخه‌شناسى

اين كتاب به قلم مهندس خالد فائق العبيدى و به زبان عربى است كه در قطع وزيرى و با جلد شوميز در 192 صفحه اولين‌بار در سال
1426 هجرى قمرى-2005 ميلادى از سوى انتشارات«دار الكتب العلمية» بيروت به چاپ رسيده است.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب

×

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.