مطالعه کتاب : آداب معاشرت - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار (1-2)

next
مطالعه کتاب آداب معاشرت - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار (1-2)
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

1 تا 917

آداب معاشرت - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار جلد اول و دوم

آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ج 1، ص: 3

مشخصات کتاب

سرشناسه : مجلسی ، محمد باقربن محمدتقی ، ‫1037 - 1111ق.

عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .برگزیده

عنوان و نام بدیدآور : ‫ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار: آداب معاشرت ‫/ تالیف محمدباقر مجلسی ‫ ؛ ترجمه محمدباقر کمره ای نزیل شهرری ‫؛ به تصحیح محمد بهشتی.

مشخصات نشر : ‫تهران ‫: اسلامیه ‫، 1386-

مشخصات ظاهری : ‫ج.

شابک : ‫دوره ‫: ‫ 964-481-098-8 ؛ ‫ دوره، چاپ سوم ‫ 978-964-481-098-5 : ؛ ‫ج. 1 ‫: ‫ 964-481-289-1 ؛ ‫ ج. 1، چاپ سوم ‫ 978-964-481-289-7 : ؛ ‫50000 ریال ‫: ج.3، چاپ سوم ‫: 978-964-481-205-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : ج. 1 (چاپ دوم)

یادداشت : ‫ج. 1 (چاپ سوم: 1388) (فیپا).

یادداشت : ج.2( چاپ سوم: 1388).

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع : اخلاق اسلامی‌-- متون قدیمی تا قرن 14

موضوع : آداب معاشرت

شناسه افزوده : کمره ای ، محمد باقر، ‫1283 - 1374. ، مترجم

شناسه افزوده : بهشتی ، محمد، ‫1325 - ، مصحح

رده بندی کنگره : ‫ BP135 ‮ ‫ /م3ب3042146 1386

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1099855

جلداول

مقدمه مترجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا.

ترجمه: ایا مردم راستی که ما آفریدیم شما را از مردی و زنی و شما را تیره ها و تبارها ساختیم تا همشناس باشید، بشر را یک ریشه است و هزارها و هزارها شاخه و این ملیاردها، آدمی از خانواده ها و تیره ها و تبارها فراهم شده اند تا همشناس باشند و با هم آشنا باشند و بیکدگر نیکی کنند و بخشش نمایند زیرا تعارف از ریشه عرف است و همه این معناها را در بر دارد، شناسائی و آشنائی و آمیزش با یک دیگر باید بر پایه حقشناسی از همدگر باشد و اگر در میان افراد بشر حقوقی نباشد و بر پایه آن حقوق زندگی


1 تا 917