مطالعه کتاب : آسمان و جهان

next
مطالعه کتاب آسمان و جهان
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

1 تا 3884

آسمان و جهان

مشخصات کتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .برکزیده

عنوان و نام پدیدآور : آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم جلد چهاردهم بحار الانوار/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ ترجمه محمدباقر کمره ای (پژوهش) .؛ تصحیح محمدباقر بهبودی

مشخصات نشر : تهران : اسلامیه ، 1385.

مشخصات ظاهری : 10 ج. (در 5 مجلد)

شابک : دوره 964-481-098-8 : ؛ دوره، چاپ سوم 978-964-481-098-5 : ؛ ج. 1 964-481-225-5 : ؛ ج. 2 964-481-226-3 : ؛ ج. 3 964-481-227-1 : ؛ ج. 4 964-481-228-X : ؛ ج. 5 964-481-229-X : ؛ ج. 6 964-481-230-1 : ؛ ج. 7 964-481-231-X : ؛ ج. 8 964-481-232-8 : ؛ ج. 9 964-481-233-6 : ؛ ج.9، چاپ سوم 978-964-481-233-0 : ؛ ج. 10 964-481-234-4 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتاب جاضر ترجمه جلد چهاردهم بحارالانوار می باشد.

یادداشت : ج. 1 - 10 : چاپ دوم.

یادداشت : ج.9 ( چاپ سوم: 1388) (فیپا).

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق.

موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14

شناسه افزوده : کمره ای، محمد باقر، 1283 - 1374.، مترجم

شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، 1308 - ، مصحح

رده بندی کنکره : BP135/م 3ب 304217 1385

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 84-16784

جلد 1

مقدمه مؤلف

بنام خداوند بخشاینده مهربان

باوست اعتمادم و بس سپاس از آن خدا است آفریننده زمینها و آسمانها و فرازنده افراشته ها و پهن کننده همه زمینهای گسترده و بر آرنده بنده هایش بسوی روشنی از تاریکها، جفت کننده آباء علویه با مادران زمینی و ببار آور نوزادان طبیعت از زهدان عناصر بسیطه و آشکار کن هر جور زایش و فزایش از دهانه های استعدادها.

و رحمت بر اشرف آفریدگان مردمان و گوهر گوهرین هر چه


1 تا 3884