next
مطالعه کتاب ÖVSAFÜL-ƏŞRAF
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ÖVSAFÜL-ƏŞRAF

Kitab haqqında

ŞƏRAFƏTLİ İNSANLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XACƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ

Tərcümə, çıxarışlar, qeyd və şərhlər Füzuli Şəfiyevindir

Kitabın adı:..............................Övsafül-Əşraf

Müəllif:.........................Xacə Nəsirəddin Tusi

Tərcümə edən:..........................Füzuli Şəfiyev

Nəşr edən:.....................................Darul-huda

Çap tarixi:................................................2005

Çap növbəsi:.........................................Birinci

Tiraj:........................................................3000

0964-497-048-9

səh:1

İşarə

1 تا 74