مطالعه کتاب : ترجمه الغدیر جلد 15

next
مطالعه کتاب
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

1 تا 471

ثرجمه الغدیر - جلد 15

مشخصات کتاب

سرشناسه : امینی عبدالحسین 1281 - 1349.

عنوان قراردادی : الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب .فارسی

عنوان و نام بدیدآور : الغدیر / عبدالحسین امینی ترجمه محمد تقی واحدی؛ زیر نظر علی رضا میرزامحمد.

وضعیت ویراست : [ویراست 2].

مشخصات نشر : تهران : بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر 1387

مشخصات ظاهری : 11ج

شابک : دوره : 964-309-366-2 ؛ ج. 1 : 964-309-737-4 ؛ ج. 2 : 964-309-768-4 ؛ ج 3 : 9643093646 ؛ ج 4 : 9643093654 ؛ ج. 5 : 9643097390 ؛ ج. 7 964-309-754-4 : ؛ ج. 8 : 9643097560 ؛ ج. 9 964-309-384-0 : ؛ ج. 10 : 964-309-720-X ؛ ج. 11 : 9643097692

وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم/ برون سپاری)

یادداشت : هر جلد کتاب مترجم خاص خود را دارد. مترجم جلد دوم محمدتقی واحدی، علی شیخ الاسلامی، جلد سوم جمال موسوی، جلد چهارم محمد باقر بهبودی، جلد پنجم زین العابدین قربانی، جلد ششم محمد شریف رازی،جلد هفتم و هشتم اکبر ثبوت، جلد نهم و دهم جلال الدین فارسی، جلد یازدهم جلیل تجلیل است.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1386).

یادداشت : ج. 3و4 (چاپ اول: 1385).

یادداشت : ج. 2، 3، 6، 7، 8 و 10 (چاپ دوم: 1387).

یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1386).

یادداشت : ج. 7 (چاپ اول: 1386).

یادداشت : ج. 8، 11(چاپ اول: 1386)(فیپا) .

یادداشت : ج 9 10 (چاپ اول 1385).

یادداشت : ج. 9 (چاپ دوم: 1387).

یادداشت : عنوان روی جلد: ترجمه الغدیر.

عنوان روی جلد : ترجمه الغدیر.

موضوع : علی بن ابی طالب (ع) ، امام


1 تا 471