مطالعه کتاب : معیارهای پذیرش اعمال

next
مطالعه کتاب
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

1 تا 250

معیارهای پذیرش اعمال

مشخصات کتاب

سرشناسه : رضوانی، علی اکبر، - 1343ق.

عنوان قراردادی : معیارهای پذیرش اعمال .فارسی

عنوان و نام پدیدآور : معیارهای پذیرش اعمال/ تالیف علی اکبر رضوانی.

مشخصات نشر : اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1395.

مشخصات ظاهری : 251ص.

شابک : 978-600-5430-18-9

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : اعمال

موضوع : دعاها

رده بندی کنگره : BP266/م7م4041 1389

رده بندی دیویی : 297/77

ص: 1

اشاره

1 تا 250