next
مطالعه کتاب ارتباط با ارواح
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ارتباط با ارواح

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، - 1305 عنوان و نام پدیدآور : ارتباط با ارواح مکارم شیرازی وضعیت ویراست : [ویراست2 ] مشخصات نشر : قم نسل جوان 1380. مشخصات ظاهری : ص 183 شابک : 964-6275-16-8 3700ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : احضار ارواح رده بندی کنگره : BF1268/ف2 م 7 1380 رده بندی دیویی : 133/9 شماره کتابشناسی ملی : م 80-38389

پیشگفتار

مسئله روح یک مسئله جنجالی و پرغوغا!

برای انسان بسیار جالب است که بتواند با عالمی غیر از این جهانی که در آن زندگی می کند، ارتباط پیدا کند.

مخصوصاً اگر آن عالم بتواند سدّی را که میان انسان و زمانهای گذشته، و دوستان پیشین، و پدران و مادران و نیاکان است، بردارد؛ و از آن بالاتر، او را در جریان حوادث آینده نیز قرار دهد.

تلاش و کوشش انسان برای ارتباط با جهان ارواح نیز از همین عطش سوزان روحی سرچشمه گرفته است.

در طول تاریخ، همیشه مدّعیانی بوده اند که خود را با

ارتباط با ارواح، ص: 10

جهان ارواح مرتبط می دانسته اند؛ بخصوص در قارّه هند که زمینه های روحی و اجتماعی برای این فکر زیاد بوده است.

این مسئله، در اواسط قرن نوزدهم میلادی در آمریکای شمالی باصطلاح «گل» کرد و موج آن بسرعت از «آمریکا» به «انگلستان» و از آنجا به دیگر کشورهای اروپا کشیده شد.

بد نیست گزارش این جریان را از زبان خود اروپائیها بشنویم:

«پلاتونف» روانشناس معروف در کتاب روانشناسی خود که به فارسی نیز ترجمه شده است، تحت عنوان «میهمانان آن دنیا» می نویسد:

داستان احضار روح در سال 1848 در شهر روچستر که یکی از شهرهای آمریکای شمالی است بر سر زبانها افتاد؛ در آن سال شخصی به

1 تا 92