next
back
مطالعه کتاب استفتائات آیت الله شیخ علی اصغر رحیمی آزاد
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

استفتاءات آیت الله علی اصغر رحیمی آزاد

مشخصات کتاب

نویسنده :علی اصغر رحیمی آزاد

ناشر :قم: علی اصغر رحیمی آزاد

برگرفته از :

http://www.rahimi-azad.org/persian/index.php?option=com_contenttask=sectionid=12Itemid=45

حق چاپ و نشر

رضایت ناشر برای مطالعه کتاب تایپ شده

سوال اگر کتابی که منتشر شده است، توسط فردی تایپ یا نوشته شود آیا رضایت ناشر برای مطالعه آن لازم است؟ البته با فرض اینکه نویسنده آن زنده باشد و یا سالها از مرگ او گذشته باشد؟

پاسخ رضایت ناشر برای مطالعه کتاب لازم نیست .

خرید و فروش

فروش خرچنگ به غیر مسلمین

سوال آیا فروش خرچنگ به صورت جزئی (تک فروشی)برای اقلیت مذهبی ویا بیماران(مثلا برای بیماری شب ادراری که با مصرف خرچنگ درمان میگردند) بدون کسب سود ویا بدون دریافت پول از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ فروختن آن به غیر مسلمین و برای استعمال دارویی اشکالی ندارد.

آلات قمار

بیلیارد

سوال آیا بازی بیلیارد بدون شرط بندی حرام است؟

پاسخ اگر در عرف از آلات قمار شناخته شود با شرط بندی و بدون آن حرام است و اگر از آلات قمار محسوب نشود بدون شرط بندی اشکالی ندارد.

وضو

مسح

سؤالمسح سر و پا با پشت دست چه حکمی دارد ؟

پاسخمسح باید با کف دست انجام گیرد با پشت دست صحیح نیست مگر اینکه معذور باشد در این صورت با پشت دست مسح نماید اشکالی ندارد .

سؤالآیا تکرار عمدی و یا سهوی مسح سر و پاها موجب بطلان وضو می شود ؟

پاسختکرار سهوی مسح موجب بطلان وضو نیست و در تکرار عمدی اگر قصدش این باشد که باید این طور وضو بگیرد وضویش اشکال دارد .

سؤالشخصی روی پا را دو مرتبه مسح کشید ! آیا وضویش باطل است ؟

پاسخاگر به قصد ورود شرعی دو مرتبه روی پا را مسح کند وضویش اشکال دارد امّا اگر به قصد ورود نباشد به قصد احتیاط پا را خشک کند و مسح کند اشکال ندارد .

مضاربه

شرط کردن پرداخت سود

سؤالشخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هر ماه پنج هزار تومان بدهد ؛ آیا گرفتن پول مذکور جایز است ؟

پاسخدر فرض مسئله اگر مضاربه باشد یعنی بدین نحو که پول را به کاسب بدهد که با این پول کاسبی کند هر چه سود ببری مثلاً پنج درصد یا بیست درصد یا سی درصد از منفعت سهم من باشد اشکال ندارد .

عزاداری

قمه زنی

سؤالبا توجه به نزدیکی ایام محرم و نفوذ برخی عقاید روشنفکری به فضای عزاداری امام حسین (علیه السلام) بر آن شدم تا نظر جنابعالی را پیرامون قمه زنی جویا شوم.

پاسخاگر قمه زدن موجب آسیب کلی شود ، احتیاط در ترک آن است.

برهنه سینه زدن

سؤالبا توجه به نزدیکی ایام محرم و نفوذ برخی عقاید روشنفکری به فضای عزاداری امام حسین (علیه السلام) بر آن شدم تا نظر جنابعالی را پیرامون برهنه سینه زدن جویا شوم.

پاسخبدون پیراهن سینه زدن در مراسم عزاداری امام حسین (علیه السلام) مانعی ندارد ولی در صورتی که در دید زنها قرار بگیرد احتیاط واجب آن است که پیراهن بپوشند.

حدود و تعزیرات

آیا مطالبه توهین شونده در تعزیر توهین کننده شرط است؟

سؤالباتوجه به عبارت "لا یقام حد القذف الا بمطالبه المقذوف ذلک" که اجرای حد قذف مشروط به مطالبه مقذوف گردیده حال با توجه به مراتب فوق آیا در عمل زشت وناپسندیده توهین که حالت خفیفی از قذف می باشد (نسبت به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی) مطالبه توهین شونده در تعزیر توهین کننده شرط است یا خیر؟

پاسختعزیر با بخشش و گذشت صاحب حق جاری نمی شود.

لباس نمازگزار

نماز خواندن با چادر نازک

سؤالاز آنجا که بعضی از زنان با چادر سفید نماز می خوانند ، در صورتی که این چادر نازک باشد و بدن زن از زیر چادر نمایان باشد ( اعمّ از این که نامحرم حضور داشته باشد و یا حضور نداشته باشد ) چه حکمی دارد ؟

پاسخاگر چادر به قدری نازک باشد که موی زن و بدن زن از زیر آن چادر پیدا باشد نماز خواندن در آن باطل است . فرق نمی کند چادر چه سفید باشد چه غیر سفید .

حکم موی مصنوعی از ابریشم خالص

سؤالگذاشتن موی مصنوعی که از جنس ابریشم خالص است برای مرد چه حکمی دارد ؟ همچنین حکم نماز در این حال چیست ؟

پاسخاگر عرفاً به او لباس گفته شود برای مرد جایز نیست و نمی شود با آن نماز خواند اگر با آن نماز بخواند نمازش باطل است .

نماز جماعت

اگر امام جماعت بفهمد که نمازش باطل بوده تکلیف چیست

سؤال اگر امام جماعت بعد از اتمام نماز متوجّه شود که نمازش باطل بوده ( مثلاً یا وضو نداشته و یا لباسش نجس بوده و یا ... ) تکلیفش چیست ؟ آیا باید به مأمومین اطلاع دهد ؟

پاسخلازم نیست به مأمومین اطلاع دهد نماز مأمومین صحیح است خود امام باید نمازش را اعاده کند .

نماز عید

اذان گفتن برای نماز عید فطر و قربان

سؤالمتأسفانه مرسوم است که در روز عید فطر و عید قربان بعضی مساجد و محلاّت برای اقامه نماز عید فطر و قربان جهت اعلام اذان می گویند .! آیا اذان گفتن با این توجیه که ما به قصد اعلام می گوییم که مردم برای نماز عید فطر و قربان حضور یابند و بدانند که نماز عید اقامه می شود و به قصد ورود در شرع نمی گوییم . وجه شرعی دارد و جایز است ؟ و برای نماز میّت چطور ؟ با این قصد که مؤمنین اطلاع پیدا کنند و تعداد بیشتری در تشییع جنازه و نماز میّت شرکت کنند؟

پاسخاذان و اقامه گفتن به غیر از نمازهای یومیّه به چیز دیگری مشروعیّت ندارد و نباید گفته شود . برای اعلان نماز عید فطر و عید قربان تکبیراتی که قبل از نماز وارد است گفته شود و برای نمازهای واجب دیگر مثل اموات و امثال اینها اگر به جماعت خوانده شود مستحب است سه مرتبه « الصّلوه » بگویند .

نماز آیات

آیا پس لرزه ها نیاز به نماز آیات دارد ؟

سؤالآیا پس لرزه ها نیاز به نماز آیات دارد ؟

پاسخ پس لرزه ها اگر منفصل از زلزله اوّل باشد برای هر پس لرزه مستقلاًّ یک نماز آیات واجب است خوانده شود .

نماز

قصد انشاء در قرائت

سؤالباحفظ قصدقرانیت وقربت،قصد انشا نمودن سوره حمد یا ایه هایی از ان مثل ایاک نعبد ...نماز را باطل می نماید؟ایا قصد انشانمودن توامان با قصد قرانیت ترجیح دارد؟

پاسخقصد انشا نه تنها جایز، بلکه بسیار خوب است.

بعد>

قیام متصل به رکوع

سؤالبا توجّه به این که قیام متّصل به رکوع رکن است آیا بعد از تمام شدن حمد و سوره باید کمی مکث کنیم و بعد به رکوع برویم و یا این که نه لازم نیست و می شود بلافاصله به رکوع رفت ؟

پاسخمکث لازم نیست می شود بلافاصله به رکوع رفت .

نمایان بودن روی پا و کف و پاشنه پا برای زنها

سؤالنمایان بودن روی پا و کف و پاشنه پا برای زنها چه صورت دارد ؟

پاسخزن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که کف پا را هم بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و روی پاها تا مچ پاها لازم نیست . امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند .

شکستن نماز مستحبی

سؤالشکستن نماز مستحبی بدون هیچ دلیلی چه حکمی دارد ؟

پاسخاشکالی ندارد ولی بهتر این است تا مشکلی پیش نیاید و ناچار نباشد نماز را نشکند .

گفتن بسم الله قبل از آیه الکرسی در نماز

سؤالدر بعضی نمازهای مستحبّی ، خواندن آیه الکرسی بعد از سوره حمد وارد شده است آیا قبل از قرائت آیه الکرسی «بسم الله الرحمن الرحیم» لازم است ؟

پاسخلازم نیست « بسم لله الرحمن الرحیم » بگوید .

آداب سفر

آب ریختن پشت سر مسافر

سؤالاین که پشت سر مسافر آب می ریزند آیا منشأ شرعی و روائی دارد یا نه ؟

پاسختا به حال روایتی و سند شرعی در این باره به نظر حقیر نرسیده است ولی از آنجاییکه در بین مردم مرسوم شده که پشت سر مسافر آب می ریزند و به این وسیله تفأل به خیر و شادی می نمایند اشکالی ندارد .

محرم و نامحرم

مصافحه با زن اجنبیه

سؤالمصافحۀ مرد اجنبی با زن اجنبیّه شرعاً جایز است یا نه ؟

پاسخحرام است ولی در صورت ضرورت با دستکش اشکال ندارد مثل اینکه می خواهد او را از مهلکه نجات دهد .

تعقیبات نماز

بوسیدن مهر

سؤالآیا بوسیدن « مُهر » بعد از پایان نماز وجه شرعی دارد ؟

پاسخوجه شرعی ندارد امّا از باب این که محلّ سجده مقدّس است مخصوصاً اگر مُهر از تربت سیّد الشّهداء امام حسین (علیه السلام) باشد به قصد تبرّک جستن بوسیدن مناسب است .

قرائت آیه الکرسی بعد از نماز

سؤالاین که در تعقیب نماز هنگام قرائت « آیه الکرسی » دستها را روی چشم می گذارند آیا وجه شرعی دارد ؟

پاسخدر کتاب جنّات الخلود ، و در بحار الانوار در جلد 92 ، و در کتاب من لا یحضره الفقیه ، و در حاشیه مفاتیح الجنان آمده کسی که ناراحتی چشم و درد چشم دارد بعد از نماز آیه الکرسی بخواند و در دل خوب شدن آن را داشته باشد و قبل از آن دست به چشم گذارد و بگوید : « اُعیذُ نُورَ بَصَری بِنُورَ اللهِ الَّذی لاَ یَطْفَاءُ » .

ازدواج

ازدواج دختر بدون اذن پدر

سؤالباسلام و احترام دختری 33 ساله وشاغل هستم که خواستگاری دارم که تصمیم به ازدواج داریم ولی به دلیل مشکلات فرد مورد نظر فعلا امکان خواستگاری رسمی از خانواده نمی باشد و احتمال آلوده شدن ما به گناه زیاد می باشد ، می خواستم بدانم آیا میشود بدون اذن پدر به عقددایم ایشان دربیایم . متشکرم

پاسخاحتیاط واجب آن است که ازدواج با اذن پدر صورت گیرد.

تقلید صدا

تقلید صدای مرد و زن

سؤالصحبت کردن مردان با صدای تقلیدی زنان و بالعکس چه حکمی دارد ؟

پاسخاگر موجب مفسده و غیبت و استهزاء نباشد حرام نیست .

دعا

دعای نادعلی

سوالنظرتان راجع به دعای « نادعلی » چیست آیا معتبر است یا خیر ؟

پاسخگر چه سند معتبری از ائمّۀ معصومین علیهم السلام نقل نشده ولی از آن جاییکه بزرگانی مثل علاّمۀ مجلسی (رحمه الله علیه) در بحار ( ج20– ص73 ) از شارح دیوان منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل می کند و در مستدرک الوسائل در ( ج 15 – ص 483 ) و از مصباح کفعمی (رحمه الله علیه) ( ص183 ) نقل شده است لذا بر این اساس می توان خواندن آن را به قصد رجاء برای هر مطلبی خواند مخصوصاً برای گم شده و فراری مجرّب می باشد .

طواف

طواف در طبقۀ دوم مسجد الحرام

سوال آیا طواف در طبقۀ دوم مسجد الحرام جایز است؟

پاسخ طواف در طبقه دوم مسجد الحرام جایز نیست مگر این که ضرورت ایجاب کند.

خمس

آیا عشریه کفایت از پرداخت خمس می کند؟

سوالبا تقدیم عرض سلام و ارادت معروض می دارد : بعضی معتقدند عشریه کفایت از پرداخت خمس می کند ؟ صحت دارد یا نه و اصلا این تفکر در شیعه جایگاهی دارد؟

پاسخعشریه کفایت از پرداخت خمس نمی کند و اساساً این تفکر در تشیع باطل بوده و به هیچ عنوان جایگاهی ندارد .

مصرف خمس

سوال آیا بدون اجازۀ مرجع تقلید می توان مقداری از سهم امام را برای مصرفی که امام (علیه السلام) به آن خشنود است ، هزینه کرد؟

پاسخ مقلّد بدون اجازۀ مرجع خودش نمی تواند مقداری از سهم امام (علیه السلام) برداشته و در جایی مصرف کند.

1 تا 1