next
مطالعه کتاب بهائیت ، اسرائیل و حکومت پهلوی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

بهائیت، اسرائیل و حکومت پهلوی

مشخصات کتاب

برگرفته از:

سایت بهائی پژوهی

بهائیت، اسرائیل و حکومت پهلوی

بهائی ها با تأسیس اسرائیل، این سرزمین را پایگاه و مرکز اصلی فعالیت خود قرار دادند رژیم صهیونیستی نیز مسلک بهائیت را به عنوان یکی از «مذاهب قانونی!» به رسمیت شناخت. شاه نیز از آنان حمایت کرد و وجود هویدای بهائی و نفوذ بهائی ها در دربار و هیأت حاکمه ی ایران، قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه ای برای آنان ایجاد کرد. فتنه باب با کشته شدن وی پایان نپذیرفت بلکه با سوء قصدی که چند تن از پیروان وی به جان ناصرالدین شاه کردند، دشمنی حکومت قاجار را نسبت به خود بیشتر گردانیدند، خصوصاً آنکه بابیها به دامان امپراطوری روس پناه بردند و روسها سعی داشتند از این مسأله حداکثر استفاده را بنمایند؛ پس از مدتی نیز بابیها به انگلیس متمایل شده و آلت دست آنها شدند و سپس آمریکا فضای جدیدی پیش روی آنها قرار داد و مراکز بهایی در آمریکا فزونی یافت و با تشکیل رژیم صهیونیستی روابط بهایی ها و صهیونیست ها صمیمیت خاصی را نشان می داد. وقتی حکومت قاجار بابیان را از ایران خارج کرد، آنها به قلمرو عثمانی رفته و مدت کمی در استانبول بودند. این در حالی بود که اختلافات به وجود آمده بر سر جانشینی باب نیز مشکلات جدی بر سر راه ادامه حیات این فرقه ضاله بوجود آورده بود. میرزا یحیی و بهاء رهبران اصلی این فرقه بودند. در نتیجه دولت عثمانی تصمیم گرفت هر یک از این دو و پیروانشان را به جای دوری بفرستد. میرزا یحیی با پیروانش به جزیره ی قبرس و بهاء را به همراه پیروانش به عکا روانه کردند. از همین

1 تا 8