next
مطالعه کتاب بهائیت و قرآن
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

بهائیت و قرآن

مشخصات کتاب

برگرفته از: سایت بهائی پژوهی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم وقتی در قرآن به آیه مبارکه (و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین) رسیدم به این معنی که تر و خشکی نیست که در قرآن نباشد مطمئن شدم که حتما راجع به گروهی که تحت عنوان بهاییت مسلمانان را فریب داده و برای خود قصر و تشکیلاتی راه انداخته اند نیز نشانه و آیاتی در قرآن وجود دارد. بالاخره به آیات زیر رسیدم:

سوره مدثر، آیات 29 الی 31

لواحه للبشر. علیها تسعه عشر. ترجمه: (لوح دهنده است به مردم. بر اوست عدد نوزده.) این آیات بلافاصله بعد از آیات مربوط به کافر معاند ولید وحید آمده و عاقبت وحید را دوزخ و سقر بیان کرده اند. جالب است که ازل نیز وحید نام داشته و حسینعلی بها بواسطه اینکه نامه هایی که به مردم می داد الواح نامید لواحه یعنی لوح دهنده بوده است و از همه مهمتر اینکه عدد نوزده عدد رسمی بهاییت است. تعداد ماههای سال؛ تعداد روزهای ماه؛ مقدار مهریه زنان؛ مقدار جزای نقدی؛ همگی نوزده است و نوزده مطابق لفظ بهایی است. این آیات و آیات قبل و بعدش در توصیف دوزخ آمده اند. عجب دلالتی بر آتش و اهل آتش! شاید با بیان یافتن آیه مذکوره دوباره به این حقیقت پی ببریم که این قرآن معجزه ای جاوید است که هر لحظه و هر روز با بیان نکاتی گرانبها از جدیدترین یافته های پزشکی و علمی گرفته تا پیشگویی حوادث آیندگان جلوه ای از وحی الهی از آن خارج و منتشر می گردد. درباره ی بهاییت هم یک نکته را متذکر می شوم. قرآن بیش از شش

1 تا 13