next
مطالعه کتاب ترجمه قرآن کریم - قرائتی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ترجمه قرآن کریم استاد قرائتی

مشخصات کتاب

سرشناسه : قرائتی، محسن، 1324 -

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه قرآن کریم / قرائتی

وضعیت نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ‫ ، 1371

مشخصات ظاهری : 1 نوار کاست (‛60):مونو

توصیفگر : قرآن کریم

توصیفگر : ترجمه قرآن

الفاتحه

به نام خداوند بخشنده ی مهربان.(1)سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.(2)(خدایی که) بخشنده و مهربان است.(3)(خدایی که) مالک روز جزاست.(4)(خدایا) تنها ترا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.(5)(خداوندا!) ما را به راه راست هدایت فرما.(6)(خداوندا! ما را به) راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی، (هدایت کن) نه غضب شدگان و نه گمراهان!(7)

البقره

به نام خداوند بخشنده ی مهربان.(1)الف، لام، میم،(2)آن کتاب (با عظمت که) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدی راه ندارد، راهنمای پرهیزگاران است.(3)(متّقین) کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پای می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.(4)و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش ازتو (بر پیامبران) نازل گریده، ایمان دارند و هم آنان به آخرت (نیز) یقین دارند.(5)تنها آنان از جانب پروردگارشان بر هدایتند و آنان همان رستگاران هستند.(6)همانا کسانی که کفر ورزیده اند، برای آنها یکسان است که هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی. آنها ایمان نخواهند آورد.(7)خداوند بر دلها و بر گوش آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان پرده ای است و برای آنان عذابی بزرگ است.(8)و گروهی از مردم کسانی هستند که می گویند: به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم، در حالی که مؤمن نیستند.(9)(منافقان به پندار خود) با خداوند و مؤمنان نیرنگ می کنند در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، امّا نمی فهمند!(10)در دلهای منافقان، بیماری است پس خداوند بیماری آنان را بیافزاید. و برای ایشان عذابی دردناک است، به سزای آنکه دروغ می گویند.(11)هرگاه به آنان (منافقان) گفته شود در زمین فساد نکنید، می گویند: همانا ما اصلاحگریم.(12)آگاه باشید! همانا آنان خود اهل فسادند،

1 تا 631