next
مطالعه کتاب جنگ ایران و عراق و کاربرد سلاحهای شیمیایی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

جنگ ایران و عراق و کاربرد سلاحهای شیمیایی

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی : ایران81-33036

عنوان و نام پدیدآور : جنگ ایران و عراق و کاربرد سلاحهای شیمیایی

منشا مقاله : ، فرهنگ کرمانشاه، ش 2، 3 ، (زمستان و بهار 1381): ص 18 - 23.

توصیفگر : جنگ ایران و عراق

توصیفگر : سلاحهای شیمیایی

توصیفگر : حلبچه

توصیفگر : کردستان عراق

توصیفگر : نیروهای مسلح

مقدمه

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران.

استفاده از گازهای سمی و شیمیایی در جنگ ایران و عراق از نظر تنوع و پیچیدگی عناصر شیمیایی مورد استفاده، رکورد جدیدی را در جنگ ها به ثبت رساند که بعید به نظر می رسد تا سال های سال شکسته شود. با وجود این، در حالی که حدود پانزده سال از پایان این جنگ می گذرد، ابعاد مختلف این موضوع، به ویژه بعد حقوقی آن که می تواند در آشکار کردن مظلومیت مردم ایران در طول جنگ و استیفای حقوق آنان از عاملان تجهیز عراق به سلاح های مرگبار شیمیایی مؤثر باشد، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. براساس آخرین افشاگری های انجام شده، در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق، حدود پنجاه شرکت اروپایی و امریکایی تجهیزات و امکانات ساخت و تولید عوامل شیمیایی را در اختیار رژیم بغداد قرار دادند. بدین ترتیب، عراق موفق شد به کمک این فناوری های نوین، بزرگ ترین مجتمع های شیمیایی را بنا و مهلک ترین عناصر شیمیایی را تولید کند و آنها را عملا در جبهه های جنگ و حتی در شهرها و روستاها علیه مردم غیر نظامی به کار گیرد. هر چند در زمان جنگ، استعمال گسترده سلاح های شیمیایی با سکوت مجامع بین المللی و قدرت های بزرگ رو به رو شد و شکایات جمهوری اسلامی ایران به جایی نرسید،

1 تا 17