next
مطالعه کتاب شهروند الکترونیک
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

شهروند الکترونیک

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:شهروند الکترونیک/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان گرد آوری مطالب ازکلیه سایت های مربوط به شهروند الکترونیک گردآوری شده است.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع:شهروند الکترونیک

آشنائی با شهروند الکترونیک

معرفی

تحقق شهر الکترونیک در ایران به دو موضوع مهم زیرساخت و فرهنگ سازی و به بیان دیگر موضوعی به نام شهروند الکترونیک وابسته است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. در واقع تا زمانی که شهروندان از نظر فرهنگی، آموزشی و اطلاعاتی به حدی نرسند که ترجیح دهند به جای خدمات سنتی و کاغذ محور از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، پروژه شهر الکترونیکی به نتیجه نخواهد رسید. [آشنایی با پروژه مطالعات شهر مجازی ] انسان ها در طول زندگی خود و بنا به مسوولیت های فردی و اجتماعی خود نقش های متفاوتی ایفا می کنند که در این میان شهروند الکترونیک کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره ای را که ایفای نقش های متفاوت در زندگی برای او به وجود می آورد، با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد. [گام های دیجیتال یک شهر] در برنامه پنج ساله ای که از سوی اتحادیه اروپا در ارتباط با شهروند الکترونیک تدوین شده، تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی خواهند توانست تا سال 2010 از خدمات دولت به صورت الکترونیکی استفاده کنند این در حالی است که به عنوان مثال اجرای طرح دانشگاه مجازی برای معلولان 5/2 میلیارد تومان هزینه می برد و این رقم برای دولت اصلا زیاد نیست؛ این گفته یم معلول است که معتقد است در شرایطی که می تواند تمام معلولان را با ایجاد

1 تا 1884