next
مطالعه کتاب عطر عفاف
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

عطر عفاف

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی : 2375814 عنوان و نام پدیدآور : عطر عفاف[بروشور] ، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت وضعیت نشر : [بی جا]: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، [××13].

مقدمه

از آفرینش انسان سالیانی بی شمار گذشته و از هبوط آدم و حوا و ورود آنان به زمین و انتخاب پوششی که که بدن هایشان را بپوشاند نیز سالیانی – که هنوز به شمارش نیامده - می گذرد. قصه حجاب و پوشش با داستان خلقت انسان که ابتدا لباسی بهشتی داشت و پس از هبوط از بهشت به برگ درختان پناه آورد و با پوشیدن، این نیاز فطری خویش را برآورده ساخت، پیوندی نا گسستنی دارد. ظهور ادیان الهی و تشریع حکم حجاب نیز برای این نیاز فطری، چارچوب مشخص کرد و محدوده ارتباط با محرم و نامحرم و مرز ها تبیین نمود.

بیش از چهارده قرن پیش، اسلام به عنوان دین پایانی و حرف آخر از «کلمه الله» ظهور و تجلی نمود. حجاب در آینه این شریعت عقلانی و فطری جلوه ای بیشتر نمود و اکنون چهارده قرن است که زوایا و ابعاد و فلسفه حجاب با زبان ها وادبیات و گونه های متفاوت و متعدد بیان می شود و سرلوحه این مباحث، احکام حجاب است.

پرسش اصلی در پژوهش حاظر این است که چرا حجاب با وجود وجهه فطری و عقلی و به عنوان یک دستور انسان ساز از سوی قرآن و پیشوایان معصوم، به طور کامل و صحیح مورد پذیرش قرار نگرفته و در مقام اجرا و عمل، آسیب پذیر می شود؟ چرا تهاجم بیگانه

1 تا 182