next
مطالعه کتاب فصلنامه اشارات - شماره 84
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فصلنامه اشارات - شماره 84

مشخصات کتاب

اشارات 84

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

زمزمه های آسمانی

تو را باید دوست داشت / نزهت بادی··· 1

نیایش واره / روزبه فروتن پی··· 2

سرشار از بندگی / حمیده رضایی··· 2

از من دریغ مدار...! / سیدمحمود طاهری··· 3

از خودم خسته ام / حمیده رضایی··· 5

ضیافت / علی سعادت شایسته··· 6

دست های بی پناه / طیبه تقی زاده··· 7

دستی به سوی آسمان / طاهره یوسفی··· 8

مُهر آفرینش / فاطمه نعمتی سارخانلو··· 8

سخن آشنا / طاهره یوسفی··· 9

پشیمان به سویت آمده ام / نزهت بادی··· 9

حکمت ازلی / باران رضایی··· 10

من به گفتگوی با تو دلخوشم / نزهت بادی··· 11

با همین دست های نیازمند / طیبه تقی زاده··· 12

پناه بی پناهان / وحیده سلیمان پور··· 14

معراج سبز

(حیّ علی الصلوه)··· 15

به تو پیوستم / طیبه تقی زاده··· 15

نماز می خوانم / عطیه خوش زبان··· 16

صبح و سلام

نگاه آبی آسمان... / روزبه فروتن پی··· 17

صبح می آید / میثم امانی··· 18

در بستر جامعه صبح / محمدکاظم بدرالدین··· 19

به صبح سلام کن / طیبه تقی زاده··· 20

بر شاخه های نور

(سیمای خورشید)··· 21

در این وانفسای بی تو بودن / حورا طوسی··· 21

روزهای قناعت؛ شب های سخاوت / علی خالقی··· 22

بالاتر از ادراک بشر / حسین امیری··· 23

شهد وصال

گذشته ای تا... / حمیده رضایی··· 25

تو برمی گردی / خدیجه پنجی··· 26

اوج گرفتی / طیبه تقی زاده··· 27

آوای چکاوک / شیرین خسروی··· 28

پرنده / اکرم السادات هاشمی پور··· 29

روح بهاران / شیرین خسروی··· 30

چند رباعی / روزبه فروتن پی··· 31

سرزمین ابوذر و عمار / طیبه تقی زاده··· 32

زخم زیتون

فریادت جوانه زده است / حمیده رضایی··· 33

به گزارش رسیده از سنگ / محمد کاظم بدرالدین··· 34

نابود شوی اسراییل! / میثم امانی··· 35

با همین پاره های سنگ / علی خالقی··· 37

برای تو می نویسم / میثم امانی··· 38

مقدس / عطیه خوش زبان··· 40

از دریچه زمان

روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی··· 41

قند مکرر / عباس محمدی··· 41

تو در ترانه شیراز می تراوی / حمیده رضایی··· 43

ساکن خاک پاک عشق / محمدکاظم بدرالدین··· 44

از گلستان من ببر ورقی / خدیجه پنجی··· 45

غزل بگو! / میثم امانی··· 47

هشت بهشت / سید ابوالفضل صمدی··· 49

شیراز همیشه لبریز / علی سعادت شایسته··· 50

بوستانی از گلستان / طیبه تقی زاده··· 51

فرمانروای شعر / ام البنین امیدی··· 52

دنیای گلستان / فاطمه نعمتی سارخانلو··· 54

هوای گلستان / عطیه خوش زبان··· 54

درگذشت سهراب سپهری··· 55

شعرهایت هنوز حرف می زنند / عباس محمدی··· 55

آبی، موج می زنی / حمیده رضایی··· 56

سطور فانوسی ات، همیشه روشن / محمدکاظم بدرالدین··· 56

چمدان تنهایی / خدیجه پنجی··· 58

لای این شب بوها / میثم امانی··· 60

شاعری از تبار بهار / نزهت بادی··· 61

شرق اندوه / ابراهیم قبله آرباطان··· 61

آدم؛ اینجا تنهاست / علی سعادت شایسته··· 62

شعرهایش فرصت سبز حیات / قنبر علی تابش··· 63

شبنم ستاره / طیبه تقی زاده··· 64

شاعر انار / سیدابوالفضل صمدی··· 66

کجا پیدایت کنیم، سهراب؟··· 66

تا سفر دریا / فاطمه نعمتی سارخانلو··· 67

مرغ مهاجر / رقیه ندیری··· 67

ورود حضرت معصومه علیهاالسلام به شهر مقدس قم··· 68

به قم خوش آمدی / عباس محمدی··· 68

مهربان تر از آفتاب / نزهت بادی··· 70

سایه مهربانی / خدیجه پنجی··· 70

سفر غربت / حورا طوسی··· 71

مسافر کوچه های غریب / علی سعادت شایسته··· 72

بانوی کرامت / شیرین خسروی··· 73

دعای قنوت / رقیه ندیری··· 74

روز زمین پاک··· 76

چیزی از زمین نمانده است / حمیده رضایی··· 76

این چه طرز برخوردی با زمین است؟ / محمد کاظم بدرالدین··· 77

بگذار درختان نفس بکشند / میثم امانی··· 78

روز آشتی با زمین / نزهت بادی··· 79

زمین را به یاد بیاورید / علی سعادت شایسته··· 80

آرزوی زمین / فاطمه عبدالعظیمی··· 80

روز بزرگداشت شیخ بهایی··· 83

کشکول معرفت و حکمت / خدیجه پنجی··· 83

صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه··· 85

حوالی ات لبریز خیانت بود / عباس محمدی··· 85

خون گریه / خدیجه پنجی··· 87

شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس··· 88

شب، گذشته است / حمیده رضایی··· 88

در این سرزمین، نفس فرشته ها جاری است / میثم امانی··· 89

صبح رهایی / خدیجه پنجی··· 90

باران ابابیل / عاطفه خرمی··· 91

خشم الهی / شیرین خسروی··· 93

خدعه ناکام / یاسر بدیعی··· 94

روز جوان··· 95

می خواهم گل کنم / عباس محمدی··· 95

جرعه جرعه شادابی / حمیده رضایی··· 96

همخوانیِ زیبایی / محمدکاظم بدرالدین··· 97

دریا منتظر من است / خدیجه پنجی··· 98

جوانی / میثم امانی··· 100

از رفتن لبریز / علی سعادت شایسته··· 101

تجربه «نو» شدن / ام البنین امیدی··· 102

روز من / فاطمه عبدالعظیمی··· 103

فردای روشن / عطیه خوش زبان··· 104

روز جهانی کار و کارگر··· 105

چون چشمه های همیشه روان / عباس محمدی··· 105

جویبار اراده و تلاش / معصومه داوود آبادی··· 106

دست هایت را می بوسم / میثم امانی··· 107

سادگان صبور / نزهت بادی··· 108

دریا تویی / حمیده رضایی··· 109

سرت را بالا بگیر! / حورا طوسی··· 110

همسایگان تلاش و همت / علی سعادت شایسته··· 111

در محضر حرف های قشنگ «پینه» / محمدکاظم بدرالدین··· 112

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی؛··· 113

مردی از اولیای باران / نزهت بادی··· 113

از مدینه تا «ری» / خدیجه پنجی··· 113

چشم های مهربان تو / حمیده رضایی··· 115

شهادت استاد مرتضی مطهری؛··· 117

شهر، فراموشت نمی کند / عباس محمدی··· 117

پرنده شدی / خدیجه پنجی··· 119

فیلسوف فطرت / میثم امانی··· 120

استخوانی در گلوی بیداد / حورا طوسی··· 121

مردی زخمی درد / ابراهیم قبله آرباطان··· 123

معلم شهادت / شیرین خسروی··· 124

رباعی ها / روزبه فروتن پی··· 125

روز معلم··· 127

باغبان / عباس محمدی··· 127

نفس پیامبرانه / معصومه داودآبادی··· 128

امتداد بوی دانش / محمد کاظم بدرالدین··· 129

رسالت باران / حورا طوسی··· 131

از بهار سرشار / علی سعادت شایسته··· 131

ای شروع لطیف! / رقیه ندیری··· 132

چراغ راه / شیرین خسروی··· 134

مکتب عشق / یاسر بدیعی··· 135

ساحل آرامش / شکیباسادات جوهری··· 135

حدیث عشق / فاطمه محمدی··· 136

روز جهانی مطبوعات··· 137

قلم بردار! / میثم امانی··· 137

روز اندیشه ات مبارک / طاهره یوسفی··· 138

فریاد بزن / فاطمه عبدالعظیمی··· 140

روزبزرگداشت شیخ صدوق؛··· 141

با حنجره ای صادق / خدیجه پنجی

دلباخته / حورا طوسی··· 143

با آغوشی از عطر فقه و حدیث / ابراهیم قبله آرباطان··· 144

ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام··· 146

امام آینه و عشق / معصومه داوودآبادی··· 146

آمده ای تا... / خدیجه پنجی··· 147

عطر حضور / ابراهیم قبله آرباطان··· 149

آفتاب حسن / حورا طوسی··· 150

وفات حضرت معصومه علیهاالسلام··· 151

تو نرفته ای / عباس محمدی··· 151

بانوی آینه ها / معصومه داوودآبادی··· 153

سیاه پوش توام / حمیده رضایی··· 154

اینجا قم است یا مدینه! / خدیجه پنجی··· 155

غربتِ پیوسته پرستوها / محمدکاظم بدرالدین··· 157

غروب یک ستاره / نزهت بادی··· 158

بانوی نور / حورا طوسی··· 159

بوی بقیع می دهی / علی سعادت شایسته··· 160

هوای حرم / طیبه تقی زاده··· 161

حرمت بوی بقیع می دهد / شیرین خسروی··· 162

... و به آغاز سفر نزدیک است / ابراهیم قبله آرباطان··· 163

بانوی کریمه / سعیده فضل زرندی··· 164

مریم کویر / رقیه ندیری··· 164

کریمه ترین / رقیه ندیری··· 165

قیام مختار ثقفی به خونخواهی امام حسین علیه السلام··· 166

فریادی تو / ابراهیم قبله آرباطان··· 166

تو برخاستی / خدیجه پنجی··· 168

لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی رحمه الله··· 170

باران اسیدی ستم / حورا طوسی··· 170

روز بزرگداشت فردوسی··· 172

نامت بلند! / عباس محمدی··· 172

تو جاودانه ای / حمیده رضایی··· 174

تو جریان داری / خدیجه پنجی··· 175

بزرگ مرد حماسه ایرانی / نزهت بادی··· 177

مثنوی رنج و شادی / میثم امانی··· 177

با خشت های حماسه / ابراهیم قبله آرباطان··· 179

کاخ نظم / طیبه تقی زاده··· 179

روز جهانی خانواده··· 182

بهشت کوچک / خدیجه پنجی··· 182

تو را من چشم در راهم

عطر صبح / عباس محمدی··· 189

ای سرانجام سبز! / معصومه داوود آبادی··· 190

شب های انتظار / روزبه فروتن پی··· 191

تو می رسی / حمیده رضایی··· 192

تشنگی / حسین امیری··· 193

کدام دقیقه؟ / حمیده رضایی··· 194

یکی فانوسی بده به دستمون! / علی سعادت شایسته··· 195

در انتظارِ طلوعِ آبی... / روزبه فروتن پی··· 196

انتظار / قنبرعلی تابش··· 197

زمزمه های آسمانی

تو را باید دوست داشت / نزهت بادی

تو را باید دوست داشت(1)

نزهت بادی

چو با حبیب نشینی و باده پیمایی

به یاد دار محبان باد پیما را

تورا باید دوست داشت، همچون کسانی که انار دلشان به یک ناوک غمزه ات، ترک خورده و سینه چاک عشقت، خون خود را به پای آن مهر ازلی ات می ریزند.

تو را باید خواست؛ بسان کسانی که دوری و فراق تو با آنان چنان کرده که گویی ماهی بیرون افتاده از آبند و تشنگی شان برای دیدار تو پایانی ندارد.

تو را باید طلبید؛ مانند کسانی که کشتی شکسته دلشان جز در کرانه یاد تو، پهلو نمی گیرد و بادبان های آرزویشان در هوای غیر تو به فراز درنمی آید.

تورا باید پرستید؛ شبیه کسانی که شب ها را سر بر زانوی غم و تکیه بر دیوار غربت، بر هجران تو می گریند و وصل تو را می خواهند.

تو را باید عاشق شد؛ چونان همه دلباختگانی که به یک کرشمه جانان، سر به راه دوست نهادند و هستی خویش را فدای رضای یار کردند.

ای غایت اشتیاق مشتاقان و ای نهایت عشق عاشقان!

مخواه غزال دلم که در کمند محبت تو پای بسته است، از دام عشق تو بگریزد و برمد.

مخواه که شقایق به خون نشسته نگاهم در غم فراقت به دست غیر تو پرپر شود و بر باد رود!

مخواه که پیاله خاطرم از یاد دیگری پر شود و عکس رخ محبوبی جز تو بر آن نقش بندد.


1- . برداشتی آزاد از مناجات خمس عشر؛ مناجاه المحبین.
1 تا 198