بسمه تعالی
با توجه به تماس های مکرر و گسترده ی کاربران محترم بخصوص محققین ، طلاب ، دانشجویان و روحانیون کاروان های حج ، بر اساس احساس تکلیف
سایت و نرم افزارهای قائمیه بصورت موقت راه اندازی شد.

روابط عمومی موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه

Read Online : قصه ی هویدا

Read Book
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

1 to 442

ص: 197

هویدا و بهائیت

فتنه سیدعلی محمد باب در شیراز، که با هدایت مستقیم سیاست های بیکانه، شکل گرفت، در منزل شیخ حسینعلی نوری به تمر نشست، تا برادرزاده میرزا آقاخان نوری فردی که مأمور مستقیم انگلستان بود و با فتنه های خود، میرزا تقی خان امیرکبیر را به مسلخ فرستاد و به جای او، بر تخت صدارت نشست با ادعای واهی «من یظهراللهی» در امتداد این حرکت قدم بردارد.

شیخ حسینعلی نوری با هدایت و نظارت بیگانگان، «بهاءالله» شد و در سرزمین «عکا» سکنی گرفت.

بسیاری از افرادی که شیخ حسینعلی نوری را از ایران تا عکا همراهی کردند، از کسانی بودند که در فتنه باب در شیراز، از همراهان او بودند. از جمله این افراد، پدربزرگ پدری امیرعباس هویدا، میرزا رضا قناد بود که به واسطه تلاش هایی که در نشر این فرقه داشت، بارها از زبان عباس افندی عبدالبهاء، که پس از مرگ حسینعلی نوری جانشین او شد مورد مدح قرار گرفت و فرزندانش نیز برای مدتی شهرت خانوادگی «ممدوح» را برای خویش برگزیدند که معلوم نیست به چه علت این شهرت در سال 1321 به هویدا، تغییر یافت.

این نگارنده را تا حال، نظر بر این بود که، حضور عموزاده های هویدا که متولد عکا بودند در دیوان سالاری رژیم پهلوی، پس از حضور امیرعباس هویدا در ایران و با کمک او شکل گرفته است، ولی پس از

1 to 442

برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.