next
مطالعه کتاب هزار پیشه
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

هزار پیشه

مشخصات کتاب

برگرفته از:

بهائیت آن گونه که هست / مؤسسه جام جم / چاپ اول / 1387

هزار پیشه

یکی از عناصر مهم و کلیدی تشکیلات بهائیت، سپهبد عبدالکریم ایادی بود که از نفوذ مهم و تعیین کننده اش در دربار پهلوی، برای پیشبرد اهداف خود و فرقه بهره می گرفت. در اسناد سفارت امریکا به سندی بر می خوریم که حاوی گزارش «خیلی محرمانه» امریکاییها از رابطین با امریکا در ایران است. این سند در معرفی «واسطه ها و دلالان اعمال نفوذ» سیاسی امریکا در ایران می نویسد: «... سپهبد ایادی، بهائی و پزشک خصوصی شاه، در چندین شرکت مانند شرکت نفت پارس سهامدار است و بین 15 تا 40 درصد از سهام این شرکت را در دست دارد. در بعضی موارد سهام تحت نامهای مختلف مانند... به ثبت رسیده است. ژنرال ایادی حق انحصار در پرورش و صید میگو در خلیج فارس دارد...». [1] . ارتشبد فردوست، رکن مهم اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلوی، می گوید: «مشاغل او را کنترل کردم و به 80 رسید. به محمدرضا گزارش کردم، محمدرضا در حضور من از او ایراد گرفت که 80 شغل را برای چه می خواهی؟ ایادی به شوخی جواب داد و گفت: می خواهم مشاغلم را به 100 برسانم»! [2] وی، همچنین، با اشاره به نفوذ گسترده ایادی در دولت و دربار می گوید: «در دوران هویدا، ایادی تا توانست وزیر بهائی وارد کابینه کرد و این وزرا بدون اجازه او حق هیچ کاری نداشتند. من می توانم ادعا کنم که یک هزارم کارهای ایادی را نمی دانم ولی اگر پرونده های موجود ارتش و نیروهای انتظامی و سازمانهای دولتی بررسی شود موارد مستندی مشاهده می گردد که به نظر افسانه

1 تا 3