next
مطالعه کتاب Nəhcül-Bəlağə hekayətləri
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

“Nəhcül-Bəlağə” hekayətləri

Kitab haqqında

Kitabın adı:Nəhcül-Bəlağə hekayələri (140 hekayət)

Müəllif:

Naşir:Şəhriyar

Çap tarixi:2009

Səhifələrin sayı:138

Çap növbəsi:Birinci

Tirajı:3000

səh:1

ÖN SÖZ

Əlinizdəki kitabın hərtərəfli mütailəsi üçün aşağıda qeyd olunananlara diqqət yetirmək lazımdır.

Quranın qardaşı sayılan “Nəhcül bəlağə” üç hissəyə bölünür:

1-Xütbələr;

2-Məktublar;

3-Qısa kəlamlar.

“Nəhcül-bəlağə” haqqında çox sözlər deyilmiş və onun şə”ninə bir çox təriflər söylənilmişdir:

“Nəhcül-bəlağə”-mərifət dəryası.

“Nəhcül-bəlağə”-səadət və əzab yollarını özündə əks etdirən albom.

“Nəhcül-bəlağə”-zülm və istismardan nicat kitabı.

“Nəhcül-bəlağə”-təkamül və inkişaf kitabı.

“Nəhcül-bəlağə”-zaman və dövrü əhatə edən ictimai siyasi kitab

“Nəhcül-bəlağə” sanki keçmiş, müasir dövr və gələcək üçün yazılmış, zaman keçdikcə köhnəlmək bilməyən, əksinə günbəgün təzələnən bir kitabdır.

“Nəhcül-bəlağə”də bütün bəşəri biliklər və dünya baxımı üsulları özünə məxsus yer tutur. Dini siyasətdən ayıranlar yaxşı olardı ki, “Nəhcül bəlağə”ni mütaliə edib yanlış və kor təsəvvürləri özlərindən uzaqlaşdırsınlar.

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu təriflərin ən yaxşısı və ürəyə yatımı “Nəhcül-bəlağə”-Əxul-Quran” (Quranın qardaşı) adlığıdır. İslamda Qurandan sonra heç bir kitab öz əzəmət və dəyərində “Nəhcül-bəlağə” kimi qiymətli hesab olunmamışdır. Ədiblərə ədəbi örnək, siyasətçilər üçün siyasi, əxlaq sahibləri üçün əxlaqi, etiqadi, fəlsəfi və irfani mühəqqiq arif və nicat axtaranlar eləcədə ictimai məzhəbi və s... insanlar üçün Quranın bətni və beyni sayılan “Nəhcül-bəlağə” sanki Allah tərəfindən nazil olan asimani bir vəhydir ki, Həzrət Cəbrayıl

1 تا 139