next
مطالعه کتاب QƏDİR-XUM
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

QƏDİR-XUM

KİTAB HAQQINDA

Kitаbın аdı:......................................Qədir-Xum

Müәllif:................................Əli-Əzğər Rizvani

Tәrcümә еdәn:............................Maqsud Sayıl

Nәşr еdәn:......Müqәddәs Cәmkәrаn mәscidi

Çаp növbәsi:............................................Birinci

Çаp tаriхi:.....................................................2006

Tirаj:.............................................................5000

səh:1

BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ

1 تا 49