راهبرد رسانه (1): جریان شناسی روند تصویرسازی از وقایع آخرالزمان در غرب و راهبردهای رسانه ملی در مواجهه با آن

  • راهبرد رسانه (1): جریان شناسی روند تصویرسازی از وقایع آخرالزمان در غرب و راهبردهای رسانه ملی در مواجهه با آن
راهبرد رسانه (1): جريان شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب و راهبردهاي رسانه ملي در مواجهه با آن
مشخصات كتاب:
نوان و نام پديدآور : جريان شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب و راهبردهاي رسانه ملي در مواجهه با آن/ مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۳۸ ص.؛ ۵/ ۹ × ۱۹ س م.
شابك : 978-964-514-138-5
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : آخرالزمان در سينما
موضوع : سياست فرهنگي -- ايران -- برنامه ريزي
موضوع : تلويزيون -- ايران -- برنامه ها -- برنامه ريزي
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : PN۱۹۹۵/۹ /آ۳ ج۴ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۷۹۱/۴۳۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۳۶۹۶۱
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ هزاره جديد، آغاز گسترش مباحث آخرالزماني؛ روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان؛ آخرالزمان؛ موضوعي براي جنگ ايدئولوژيك؛ پروژه رسانهاي 2012؛ مقدّمات پروژه 2012؛ زمينه سازي هاليوودي براي پروژه 2012؛ مستندسازي براي2012؛ بازار نشر و پروژه 2012؛ 2012 و جريان فراماسونري؛ راهبردهاي پيشنهادي؛ كلام آخر
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13580
LCC
PN1995/9 /آ3 ج4 1389
DDC
791/4375
National bibliography numbers
2136961
Cost View
رایگان
ISBN
9789645141385
Year of publication
Book Version
1