برگزیده تفسیر نمونه جلد 1

  • برگزیده تفسیر نمونه جلد 1
برگزيده تفسير نمونه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:برگزيده تفسير نمونه/ مكارم شيرازي، تنظيم احمد-علي بابايي
مشخصات نشر: تهران: دارالكتب اسلاميه، ۱۳۸۶
مشخصات ظاهري : ج.
شابك ::9789644403828
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۰ ۹ ۶ ۰ ۵ ۵
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
6
Digital number
2683
LCC
‫ BP98 ‫ /م7ت70173 1379
DDC
297/179
National bibliography numbers
م 79-20848
Cost View
رایگان
ISBN
9644403828
Year of publication
Book Version
2