وهابیت و توجه به اولیا

  • وهابیت و توجه به اولیا
وهابيت و توجه به اوليا
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : وهابيت و توجه به اولياء(قسم ،دعا،نذر و قرباني)/ علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : تهران: نشرمشعر،۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۸۴ص.؛۵/۱۴×۵/۲۱س م.
فروست : سلسله مباحث وهابيت شناسي.
شابك : ۹۰۰۰ ريال 978-964-540-296-7:
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه :ص. [۸۳] - ۸۴ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : وهابيه -- عقايد
موضوع : سوگند -- جنبه هاي مذهبي -- وهابيه
رده بندي كنگره : BP۲۳۸/۶/ر۶و۸۷ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۲۷
شماره كتابشناسي ملي : ۲۳۲۴۶۲۲
ص1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه ؛ پيشگفتار؛ حكم قسم به غير خدا؛ حكم قسم دادن خدا به حقّ اوليا؛ دعا به حقّ اوليا؛ حكم نذر براى اولياء؛ حكم ذبح براى اوليا؛ حكم نسبت بنده به مخلوق ؛ نسبت عبد به غير خدا نزد اهل سنت ؛ حسن ظن به مسلمان ؛ اعمال به نيت است ؛ اهتمام به نيت در روايات ؛ جواز اطلاق سيد و مولى بر اوليا؛ لبيك در پاسخ به غير خداوند متعال
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10510
Cost View
رایگان
Book Version
2