وهابیت و تبرک

  • وهابیت و تبرک
وهابيت و تبرك
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : وهابيت و تبرك/ علي اصغر رضواني؛ تدوين مركز تحقيقات حج.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۱۴۰ ص.
فروست : سلسله مباحث وهابيت شناسي.
شابك : ۱۶۵۰۰ ريال 978-964-540-326-1 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا (چاپ دوم)
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۳۹] - ۱۴۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : تبرك
موضوع : وهابيه -- عقايد
شناسه افزوده : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. مركز تحقيقات حج
رده بندي كنگره : BP۲۰۷/۶/ر۵۵و۹۲ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۲۳۲۱۵
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
ديباچه؛ پيشگفتار؛ مباحث تمهيدى؛ مصاديق تبرك در قرآن كريم؛ انواع تبرك مشروع از منظر قرآن و حديث؛ موارد اختلاف در تبرك؛ تبرك به تربت امام حسين (ع) و سجده بر آن؛ كتابنامه
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10638
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
2