اسرار عقب ماندگی شرق

  • اسرار عقب ماندگی شرق
اسرار عقب ماندگى شرق
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : اسرار عقب ماندگي شرق/ ناصر مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم: نسل جوان، ۱۳۷۰.
مشخصات ظاهري : هشت، ۲۲۴ ص.؛ ۵/۱۱ × ۵/۱۶ س م.
فروست : انتشارات نسل جوان؛ ۱.
شابك : ۳۵۰ ريال
يادداشت : اين كتاب در سال قبل توسط انتشارات بعثت و در سال ۱۳۴۸ منتشر گرديده است.
موضوع : اسلام و مسائل اجتماعي
رده بندي كنگره : BP۲۳۰/م۷الف۵ ۱۳۷۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۳
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۱-۹۷۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ مسائلى كه كمتر از آن سخن مى گويند!؛ اسرار عقب ماندگى شرق
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10969
Cost View
رایگان
Book Version
2