داستان یاران

  • داستان یاران
داستان ياران
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : داستان ياران/ مكارم شيرازي؛ تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادي دامغاني.
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۳۴۴ص.
شابك : ۴۰۰۰۰ ريال 978-964-533-156-4 :
يادداشت : پشت جلد به انگليسي: .Story of companions
يادداشت : عنوان ديگر: داستان ياران: مجموعه بحث هاي تفسيري حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مدظله).
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : داستان ياران: مجموعه بحث هاي تفسيري حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مدظله).
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : قرآن -- قصه ها
موضوع : قرآن .برگزيده ها --ترجمه ها
موضوع : اصحاب در قرآن
شناسه افزوده : عليان نژادي، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده
رده بندي كنگره : BP۹۸/م۷د۲ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۳۱۶۶۶۲۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ مقدّمه؛ اصحاب كهف؛ اصحاب الاخدود؛ اصحاب الجنّة؛ اصحاب الفيل؛ اصحاب السبت؛ اصحاب السّفينه؛ اصحاب الاعراف؛ اصحاب مدين؛ اصحاب الايكة؛ اصحاب الحجر؛ اصحاب الرّسّ؛ اصحاب القرية