رهبران بزرگ

  • رهبران بزرگ
رهبران بزرگ
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، - ۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور : رهبران بزرگ/ نويسنده مكارم شيرازي
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : ص ۲۴۶
شابك : 964-6632-30-0
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
موضوع : نبوت
رده بندي كنگره : BP۲۲۰/۱/م ۷ر۹ ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۳
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۳۱۸۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدّمه:؛ در جست و جوى گمشده ها؛ بخش اول: لزوم بعثت انبياء؛ بخش دوم: قلمرو حكومت وجدان؛ بخش سوم: چگونگى شناخت پيامبران؛ بخش چهارم: وحى (دستگاه گيرنده مرموز)؛ بخش پنجم: امتيازات پيامبران
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10983
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
2