نفیسه خاتون (ع) بانوی ممتاز از نوادگان امام حسن (ع)

  • نفیسه خاتون (ع) بانوی ممتاز از نوادگان امام حسن (ع)
نفيسه خاتون (ع) بانوى ممتاز از نوادگان امام حسن (ع)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : اميني گلستاني، محمد، ۱۳۱۷ -
عنوان و نام پديدآور : نفيسه خاتون (ع) بانوى ممتاز از نوادگان امام حسن (ع)/ محمد اميني گلستاني.
مشخصات نشر : قم: سپهر آذين، ۱۳91.
مشخصات ظاهري : 105 ص.
موضوع : نفيسه خاتون (ع)
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست موضوعات ؛ پيشگفتار؛ نسب:؛ نفيسه، دختر كيست؟؛ حضرت نفيسه خاتون (س) را بشناسيم ؛ ماجراي بانويي كه 6 هزار بار ختم قرآن كرد؛ همسر نفيسه خاتون (س) كهِ بود؟؛ شجره نامه حضرت نفيسه خاتون سلام اللّه عليها از منظر علماى انساب و مورّخان:؛ چرا نفيسه خاتون به مصر آمد؟؛ ارادت مصريان به حضرت نفسيه خاتون و اجابت دعا در كنار مزارش ؛ حضرت نفيسه خاتون (س) از منظر علما و امتيازاتش ؛ ماجراي حفر قبر؛ علم و ايمان در اثر بارقه غيبى ؛ طريقه توسل به نفيسه خاتون نوه امام حسن مجتبي (ع)؛ كرامات نفيسه خاتون (س)؛ نفيسه خاتون نخواني از دستت رفته ؛ اوقات باقداست ؛ در بستر بيماري ؛ ميهمان قدسيان ؛ تاريخ درباره بارگاه نورانى اين بانو؛ نخستين كسي كه بر قبر اين بانو بارگاهي بنا كرد؛ توسلات ؛ شرح اشتياق ؛ برادران، خواهران و بازماندگان ؛ دوباره شرحى در حالات اين بانوى بزرگوار؛ زيارت نامه ي امام حسن مجتبي (ع)؛ طريقه توسل به كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي ؛ بانوان نمونه ؛ مصادر و منابع بيواسطه و باواسطه كتاب
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11321
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2