آداب سخن و زبان در سفرهای زیارتی

  • آداب سخن و زبان در سفرهای زیارتی
آداب سخن و زبان در سفرهاي زيارتي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : جوهري، شكيباسادات
عنوان و نام پديدآور : آداب سخن و زبان در سفرهاي زيارتي/ شكيبا سادات جوهري.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۸۹ ص.
شابك : 978-964-540-383-4
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۸۵ - ۸۹.
موضوع : گفتار -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : مسافرت-- آداب و رسوم -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
رده بندي كنگره : BP۲۵۱/ج۹آ۴ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۳۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۷۴۹۸۹۱
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشارة؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول كاركردهاى مثبت زبان در سفرهاى زيارتى؛ فصل دوم كاركردهاى منفى زبان در سفرهاى زيارتى
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11328
LCC
BP251/ج9آ4 1391
DDC
297/634
National bibliography numbers
2749891
Cost View
رایگان
ISBN
3540964978
Year of publication
Book Version
2