امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت

  • امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت
معرفي اجمالي :
کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت ؛ نویسنده رمضان قوامی دربندی و ناشر آن مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما می باشد .
موضوعات :
محمد بن علی علیه السلام ، امام پنجم ، احادیث اهل سنت ، فضایل ، احادیث ، نظر اهل سنت ، احادیث اهل سنت
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه و مقدمه که نویسنده توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر منابع کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: مروری بر زندگی امام محمدباقر علیه السلام از ولادت تا شهادت؛
فصل دوم: فعالیت های سیاسی امام باقر علیه السلام؛
فصل سوم: فعالیت های فرهنگی امام باقر علیه السلام و مواضع آن حضرت؛
فصل چهارم: سجایا و مکارم اخلاقی امام باقر علیه السلام؛
فصل پنجم: امام باقر علیه السلام در سخنان دانشمندان اهل سنت؛
فصل ششم: سخنان امام باقر علیه السلام در منابع اهل سنت؛
گزارش محتوا :
اهل بیت علیهم السلام مورد تکریم و احترام تمامی مسلمانان هستند. آنان کسانی هستند که به فرموده قرآن از پلیدی و آلودگی به دور هستند. ازاین رو اقتدا به آنها علاوه بر اینکه مورد تایید و امضای شرع و دین است، موجب وحدت و انسجام اسلامی میان مسلمانان می شود و راه نفوذ الگوهای بیگانه و پوشالی را می بندد. آنان به همراه قرآن دو ریسمان الهی هستند که مکمل یکدیگرند و باید به آنها چنگ زد و صراط مستقیم را از کلام و منش آنها جستجو کرد. آنان ستارگانی پر فروغ هستند که با وجود آنها راه گم نمی شود و طالبان راه حقیقت و رستگاری را به سر منزل خواهند رساند.
از جمله این اهل بیت امام باقر علیه السلام است. ایشان از چنان جایگاهی برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قبل از به دنیا آمدنش به او سلام فرستاد و همراه با ذکر نام و لقب نوید آمدن او را به اصحاب خود داد و بزرگان اهل سنت نیز ضمن تایید و نقل این واقعه، به فضل و علم و سجایای اخلاقی ایشان اذعان داشتند و او را با احترام یاد می کنند.
بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تبیین سیره و زندگانی امام باقر علیه السلام از دیدگاه منابع و علمای اهل سنت، رسانه ملی را در معرض اسوه های مشترک میان مسلمانان یاری رساند.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

امام باقر عليه السلام از ديدگاه اهل سنت
مشخصات كتاب:
امام باقر عليه السلام از ديدگاه اهل سنت
رمضان قوامي دربندي
سرشناسه: قوامي دربندي، رمضان، 1357 -
عنوان و نام پديدآور: امام باقر عليه السلام از ديدگاه اهل سنت/ رمضان قوامي دربندي
مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1392
مشخصات ظاهري: 176 ص.
ISBN: 978–964–514–306–8 53000 ريال؛.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه
موضوع: محمد بن علي عليه السلام ، امام پنجم، 57 - 114 ق. -- احاديث اهل سنت.
موضوع: محمد بن علي عليه السلام ، امام پنجم، 57 - 114 ق. -- فضايل -- احاديث.
موضوع: محمد بن علي عليه السلام ، امام پنجم، 57 - 114 ق. -- نظر اهل سنت.
موضوع: احاديث اهل سنت -- قرن 14.
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، مركز پژوهش هاي اسلامي استان قم
رده بنديكنگره: 1392 ق 9 الف 8 / 35 / 44 BP
رده بنديديويي: 9552 / 297
شماره كتابشناسي ملي: ۳۲۶۲۶۹۷
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: مروري بر زندگي امام محمدباقر عليه السلام از ولادت تا شهادت؛ فصل دوم: فعاليت هاي سياسي امام باقر عليه السلام؛ فصل سوم: فعاليت هاي فرهنگي امام باقر عليه السلام و مواضع آن حضرت؛ فصل چهارم: سجايا و مكارم اخلاقي امام باقر عليه السلام؛ فصل پنجم: امام باقـــــــــر عليه السلام در سخنان دانشمندان اهل سنت؛ فصل ششم: سخنان امام باقر عليه السلام در منابع اهل سنت؛ سخــن آخـــــــــــــــر؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11397
LCC
1392 ق 9 الف 8 / 35 / 44 BP
DDC
9552 / 297
National bibliography numbers
3262697
Cost View
رایگان
ISBN
9789645143
Year of publication
Book Version
2