رهیافت (2) : ایده های برنامه سازی در موضوع (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)

  • رهیافت (2) : ایده های برنامه سازی در موضوع (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)
رهيافت (ايده هاي برنامه سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي»)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: خبازي، مجيد، ۱۳۵۱ -
عنوان و نام پديدآور: رهيافت: ايده هاي برنامه سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي»/ نويسنده: مجيد خبازي؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري: ۱۴۴ ص.
فروست: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۹۱۹.
شابك: 978-964-514-287-0
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
عنوان ديگر: ايده هاي برنامه سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي».
موضوع: تلويزيون -- ايران -- برنامه ها
موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- ۱۳۹۲
موضوع: ايران -- سياست و حكومت -- ۱۳۹۲
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1392 2خ9الف/66/8700HE
رده بندي ديويي: ۳۰۲/۲۳۴۵۰۹۵۵
شماره كتابشناسي ملي: ۳۱۳۸۷۴۷
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول:كلياتي براي طرح موضوع سال در رسانه ملي؛ فصل دوم: انتخابات رياست جمهورينماد و نمود اصلي حماسه سياسي؛ فصل سوم:حماسه سياسي، حماسه اقتصادي در مناسبت هاي مذهبي و ملي؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11511
LCC
302/23450955
DDC
302/23450955
National bibliography numbers
3138747
Cost View
رایگان
ISBN
9789645142
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2