دیوان کلیات مولانا وحشی کرمانی

  • دیوان کلیات مولانا وحشی کرمانی
ديوان كليات مولانا وحشي كرماني
مشخصات كتاب:
شماره بازيابي : ۶-۸۷۶۵
شماره بازيابي : ۶-۹۰۸۵
شماره بازيابي : ۶-۱۰۴۶۵
شماره بازيابي : ۶-۱۱۹۳۵
شماره بازيابي : ۶-۱۵۶۱۳
شماره بازيابي : ۶-۳۰۶۰۳
شماره بازيابي : ۶-۳۱۳۱۱
شماره بازيابي : ۶-۳۱۳۱۲
سرشناسه : وحشي بافقي، كمال الدين ، ۹۳۹؟ - ۹۹۱ق.
عنوان قراردادي : [ ديوان ]
عنوان و نام پديدآور : ديوان كليات مولانا وحشي كرماني (منتخب- فهرستي)[چاپ سنگي]/وحشي بافقي ؛ كاتب : مرتضي الحسيني البرغاني
وضعيت نشر : طهران: اهتمام سيداحمد و سيد محمود اخوان كتابچي، احمد سهيلي كتابفروش، ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ق. ( طهران:مطبعه سعادت و اخوان كتابچي ، مطبعه اميد)
مشخصات ظاهري : ۵۱۶ص؛قطع : ۱۵ × ۵/۲۲ س.م
يادداشت : زبان: فارسي
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نستعليق
نوع و تز ئينات جلد:مقوائي، روكش كاغذي بنفش ، عطف و گوشه ها پارچه اي سبز
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شد.
معرفي چاپ سنگي : در آغاز كتاب مقدمه از ناشر و شرح احوال مولانا وحشي از اسمعيل . حميدالملك ( ص. ۱ -۱۶ )آمده است . كليات وحشي كرماني مشتمل بر قصايد ، غزليات ، ترجيعات ، قطعات ، رباعيات ، خلد برين ، فرهاد و شيرين ، ناظر و منظور ميباشد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : ديوان مولانا وحشي
كليات اشعار مولانا كمال الدين وحشي كرماني
كليات وحشي بافقي
موضوع : شعر فارسي -- قرن ۱۰ق
شناسه افزوده : الحسيني البرغاني، مرتضي، كاتب
شماره بازيابي : ۶-۹۰۸۵ (جلد مقوايي با روكش كاغذي سبز تيره، عطف و لچكي ها پارچه اي سبز؛يادداشت تملك كتاب از عبدالحسين دارا در بهمن ۱۳۲۳؛ مهر مستطيل شكل به سجع «فريدون دارا»صفحه ابتدا)
۶-۱۱۹۳۵ (صحافي جديد، جلد مقوايي با روكش چرم مصنوعي قهوه اي)
۶-۸۷۶۵ (جلد مقوايي با روكش كاغذي منقوش سرمه اي، عطف و لچكي ها تيماج قهوه اي؛متن كتاب تا انتهاي روضه خلد برين را شامل مي شود)
۶-۱۰۴۶۵ (جلد مقوايي با روكش گالينگور طوسي، عطف چرم مصنوعي سرمه اي)
۶-۳۰۶۰۳ (جلد مقوايي با روكش گالينگور سبز؛ افتادگي انتهاي كتاب)
۶-۳۱۳۱۱ (جلد مقوايي با روكش كاغذي منقوش قهوه اي، عطف تيماج قهوه اي)
۶-۳۱۳۱۲ (جلد مقوايي با روكش بنفش منقوش،عطف تيماج قهوه اي؛يادداشت مالكيت از ابوالحسن معدل در تاريخ۱۳۱۴ شمسي)
۶-۹۳۷۰ ث۲۵۳۳۱۳ (جلد مقوايي با روكش كاغذي آبي و مشكي،عطف و لچكي ها تيماج مشكي؛مهر چاپي مستطيل شكل به سجع «منوچهر گلبادي»ص۵۱۶)
دسترسي و محل الكترونيكي : http://dl.nlai.ir/UI/93e584f4-cf0d-45e4-abd4-7d1616825531/Catalogue.aspx
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگينامه؛ گزيده اشعار؛ خلد برين؛ ناظر و منظور؛ فرهاد و شيرين
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11756
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2