قرآن کریم (پژوهشی) با تفسیر نمونه محبوب

  • قرآن کریم (پژوهشی) با تفسیر نمونه
قرآن كريم (پژوهشي) با تفسير نمونه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: قرآن پژوهشي (گردآوري در سال 1395)/ تهيه كننده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
اين نسخه از قرآن كريم شامل ويژگي هاي زير است :
* ترجمه از آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله مشكيني
* تفسير نمونه از آيت الله مكارم شيرازي
* موضوعات مربوط به هر آيه
* صفحه بندي بر اساس نسخه عثمان طه
* اعراب كلي آيه
* صرف و نحو آيه بصورت كامل
* شان نزول آيات
* نشاني آيه شامل شماره آيه ،شماره سوره ،نام سوره ،جزء ،حزب
مشخصات نشر: اصفهان؛ مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1395.
موضوع: قرآن -- ترجمه--تفسير
رده بندي كنگره : BP59/66 /ب9 1387پ
رده بندي ديويي : 297/14

عناوين اصلي كتاب شامل:
1 - سوره الفاتحة؛ 2 - سوره البقرة؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائدة؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبة؛ 10 - سوره يونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره يوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهيم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الكهف؛ 19 - سوره مريم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبياء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنكبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجدة؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - سوره يس؛ 37 - سوره الصافات؛ 38 - سوره ص؛ 39 - سوره الزمر؛ 40 - سوره غافر؛ 41 - سوره فصلت؛ 42 - سوره الشورى؛ 43 - سوره الزخرف؛ 44 - سوره الدخان؛ 45 - سوره الجاثية؛ 46 - سوره الأحقاف؛ 47 - سوره محمد
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12158
LCC
BP59/66 /ب9 1387پ
DDC
297/14
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1