حماسه انتخاب

  • حماسه انتخاب
حماسه انتخاب
مشخصات كتاب:
سيد حسين اسحاقي
تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
صفحه آرا: محمد صادقي
چاپ: اول / 1392
شمارگان: 1200 جلد
شابك: 0 - 000 - 000 - 964 - 978
كليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511 - 025 دورنگار: 2915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سرآغاز؛ فصل اول: انتخابات تجلي اراده و اقتدار ملي؛ فصل دوم: موانع و راهكارهاي دستيابي به مشاركت حداكثري؛ فصل سوم: بايسته هاي اخلاقي كارگزاران واخلاق انتخاباتي؛ فصل چهارم: گزينش كارگزاران شايسته ورسالت هاي آنان؛ منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12564
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1