حیران میان لحظه های بیکسی

  • حیران میان لحظه های بیکسی
حيران ميان لحظه هاي بيكسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:صفري، عليرضا، ۱۳۶۰ -، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور:حيران ميان لحظه هاي بيكسي/ گردآورنده عليرضا صفري ؛ تصحيح و مقدمه كيومرث شادرام ؛ [براي] بنياد بين المللي غدير استان كرمانشاه .
مشخصات نشر:قم: موسسه بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري:۱۳۶ ص.
شابك:۳۵۰۰۰ ريال978-600-6262-72-7
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:شعر فارسي -- قرن ۱۴ -- مجموعه ها
موضوع:شعر مذهبي -- قرن ۱۴ -- مجموعه ها
شناسه افزوده:شادرام، كيومرث ويراستار
شناسه افزوده:بنياد بين المللي غدير(استان كرمانشاه)
رده بندي كنگره:PIR۴۱۹۰/ص۷ح۹ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي:۸فا۱/۶۲۰۸
شماره كتابشناسي ملي: ۲۹۷۷۶۰۴
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ حماسه ي خورشيد؛ كعبه دل؛ غدير؛ تمام زمزمه ها ناگهان كجا رفتند؛ عطر نفسهاي علي؛ بجز مولا كسي مولا نمي شد؛ تاكس چه داند او چه كسي بود؛ درد؛ هـر واژه ي آن هزار دلبـر؛ سجـده توحيـد؛ ياعلي؛ ولايت مولا؛ قرآن ناطق؛ مولا؛ چشمهاي مولا؛ حيران، ميانِ لحظه هاي بي كسي؛ علي عليه السلام؛ علي درعاشقي ثابت قدم بود؛ تمام عمر دنبال خدا بود؛ منِ شيعه به تو مي بالم آقا؛ علي در شعرهايم جا گرفته؛ خيالم هست راحت با تو مولا؛ غديرخم؛ آسمان شب ها برايش بي قراري مي كند؛ ميـلاد مولاي متقيـان؛ گاهي شبيه آه علي عليه السلام سر به چاه كن؛ عطر ياد مولا عليه السلام؛ پيچكي تكيه به ابيات غزلها زده است؛ همسفره ي كاسه ي سفالي؛ هر كس به كسي خوش است؛ اي كاش؛ با مولا؛ چاه كوفه از تصويرت لب تر مي كند؛ گندمزارها و آبها؛ امـام آفتـاب؛ پيدا ونهان؛ آن كه مي خواهد ابوتراب شود؛ داغ علي عليه السلام؛ ياعلي عليه السلام مي گويم؛ غدير خـم؛ دو بيتي چشمان علي عليه السلام؛ توكّـل؛ شب قـدر؛ اهل آسمان؛ ملائـك، در ركابـش فـوج در فـوج؛ نقـش شگفـت؛ دوش خورشيد؛ محبت؛ نوكري مولا؛ كوچه ي باراني؛ گره گشا؛ درگاه به روي ما نبستي؛ جوششِ جـان؛ سبب آفرينش؛ نور ولايـت؛ عنايـت مـولا؛ تنها مگـر به نـام تو؛ در زمان جنگ، كار فتح خيبر با علي ست؛ منكر تو ‘ منكر من ‘ قاتل تو ‘ قاتلم؛ پيغمبر عشق؛ جهان نظاره گر اشك بي امان شده است؛ سـراج مُنيـر؛ عابر تاريخ؛ عشق علي؛ روح گل سرخ زمان، چهره شيرين (علي)؛ نگاه حيدري؛ رهسپـر عشـق؛ نقطـه عطـف جهـان؛ جلـوه ي حـق؛ يك كبوتر بر آسمان نجف؛ در كوچه ي شب؛ بر سفره ي لطف دوست؛ هر كه عاشق شد خداي خويش را؛ مولا؛ عشق است
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12621
LCC
PIR4190/ص7ح9 1391
DDC
8فا1/6208
National bibliography numbers
2977604
Cost View
رایگان
ISBN
9786006262727
Year of publication
Book Version
1