İSLAMDA QADIN HÜQUQ SİSTEMİ

  • İSLAMDA QADIN HÜQUQ SİSTEMİ
İSLAMDA QADIN HÜQUQ SİSTEMİ
Kitabın adı: İslamda qadın hüquq sistemi
Müəllif: Şəhid Mürtəza Mütəhhəri
Tərcümə edən: Mərdan Zalov
Redaktor: Seyid Azər Əhmədoğlu
Naşir: Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Tərcümə və Nəşr Mərkəzi
Çap tarixi: 2013
Çap növbəsi: Birinci
Tiraj: 1000
ISBN:
© Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur
Satış mərkəzləri:
Telfaks: +98 251 7730517
İran, Qum, Məhəmməd Əmin (s) prospekti, “Camiətul-ulum”un yanı, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Tərcümə və Nəşr Mərkəzinin satış şöbəsi
Tel/Faks: +98251 2133106 / +98251 2133146
www.miup.ir     www.eshop.miup.ir
E-mail: admin@miup.ir  root@miup.ir §[1] mailto:root@miup.ir§
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ MÜQƏDDİMƏ؛ ÖN SÖZ؛ BİRİNCİ HİSSƏ؛ İKİNCİ HİSSƏ؛ ÜÇÜNCÜ HİSSӘ؛ DÖRDÜNCÜ HİSSӘ ؛ BEŞİNCİ HİSSӘ؛ ALTINCI HİSSƏ؛ YEDDİNCİ HİSSƏ؛ SƏKKİZİNCİ HİSSƏ؛ DOQQUZUNCU HİSSƏ؛ ONUNCU HİSSƏ؛ ON BİRİNCİ HİSSƏ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12793
LCC
BP230/172 /م6ن60495 1394
DDC
297/4831
National bibliography numbers
4082486
Cost View
رایگان
ISBN
9789641959793
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1