استعمار مدرن: جهانی شدن یا جهانی سازی: آثار و پی آمدها

  • استعمار مدرن: جهانی شدن یا جهانی سازی: آثار و پی آمدها
معرفي اجمالي :
کتاب استعمار فرانو: رویارویی زرسالاران اقتدار طلب با اسلام ؛ نویسنده مریم حایک و ناشر آن مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما می باشد .
موضوع :
اسلام و استعمار ، فرهنگ زدایی ، اسلام و غرب
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک مقدمه که نویسنده توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر منابع کتاب ذکر گردیده است .
استعمار فرانو
استعمار فرانو در مقابله با اسلام
مقابله جوامع اسلامی با استعمار فرانو
گزارش محتوا :
استعمار به معنای تسلط بر کشورها و به تاراج بردن ثروت و منافع کشور زیر سلطه، همواره گونه های متفاوتی داشته است. در گذشته، استعمار از طریق هجوم و لشکرکشی به سرزمین ها و چیره شدن بر منافع و ثروت اقتصادی کشورهای مستعمره صورت می گرفت. در دوران استعمار نو، استعمار و غارت کشورها نه از راه نظامی، بلکه با اشغال سیاسی و کنترل هیئت حاکمه کشورها صورت می گرفت؛ ولی امروزه این تسلط شکل متفاوتی پیدا کرده است و آشکارا، چهره کریه خود را نشان نمی دهد.
در واقع، استعمارگران در شکل جدید استعمار می کوشند با تسلط پنهان و نامحسوس بر منابع حیاتی و مالی، سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را تحقق بخشند. در این شیوه جدید، ویژگی برجسته استعمار، مشروعیت بخشیدن به سلطه فرهنگی از طریق رسانه های جمعی به منظور تخریب عقاید و باورهای افراد کشورها به ویژه نسل جوان است. به تعبیر دیگر، این شیوه، شیوه ای از اعمال قدرت در مقایسه با شیوه های سنتی و سخت گذشته است که با بهره گیری از ارزش های موجود در فرهنگ و جذابیت های ایدئولوژیکی، موجب می شود یک فرد، گروه یا کشور، کاری کند که فرد، گروه یا کشورهای دیگر، همان چیزی را بخواهند که او می خواهد.
در استعمار فرانو، انسان ها به جای کشورها مورد هدف قرار می گیرند. به عبارت دیگر، استعمار فرانو، همه جهان را با تمام امکاناتش هدف قرار می دهد و به کمک فن آوری اطلاعات و دانش ارتباطات، مرزهای کشورها را در هم می نوردد و با فرد فرد انسان ها به عنوان هدف استعماری خود ارتباط برقرار می کند. در چنین شیوه ای از استعمار، استعمارگران برای تسلط و کنترل همه جهان، برنامه های گسترده اقتصادی، نظامی و فرهنگی را طرح و سیاست گذاری می کنند.
در این راستا، آنچه مانع بزرگ و اساسی در راه استعمار فرانو، مانند دیگر شیوه های کهن و نو قرار می گیرد، اسلام و آموزه های ناب آن است که با هر گونه تظلم و پذیرش ستم و زیر بار تسلط دیگران بودن، مقابله می کند. برهمین اساس، استعمارگران در این شیوه جدید، در تقابل با اسلام، بینش ها، گرایش ها و رفتارهای مادی و معنوی امت مسلمان را هدف قرار می دهند و از راه تسلط بر فرهنگ کشورهای اسلامی، زمینه های تسلط اقتصادی و سیاسی خود را فراهم می آورند. آنان در این راه، از برنامه های گوناگونی سود می جویند؛ تضعیف باورها، تخریب هویت فرهنگی، گسترش فساد و تحریک مذاهب اسلامی بر ضد یکدیگر، از جمله ابزارهای استعمارگران در این زمینه است.
اهداف :
پژوهش حاضر می کوشد با ریشه یابی زمینه های استعمار فرانو، تبیین اهداف استعمارگران در این شیوه از استعمار و در نهایت، راه کار های مقابله جوامع اسلامی با آنان را مشخص کند. امید است اصحاب رسانه از این پژوهش به خوبی بهره گیرند.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

استعمار مدرن: جهاني شدن يا جهاني سازي: آثار و پي آمدها
مشخصات كتاب:
سرشناسه: رجبي نيا، داود
عنوان و نام پديدآور: استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي: آثار و پي آمدها) / زيرنظر داود رجبي نيا.
مشخصات نشر: قم: مركزپژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري: 92 ص.
فروست: غرب از رؤيا تا واقعيت؛ ج[7].
شابك دوره: 978-964-514-155-2
شابك: 978-964-514-142-2
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: استعمار نو
موضوع: رسانه هاي گروهي و جنگ
موضوع: جنگ نرم
موضوع: جنگ رواني
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1389 5الف65ر/275 UB
رده بندي ديويي: 3434/355
شماره كتابشناسي ملي: 2230783
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ سه موج جهاني سازي؛ آيا ما واقعاً يك دهكده جهاني مي خواهيم؟؛ معناي جهاني سازي براي كشورهاي كوچك؛ امريكايي كردن، جهاني كردن و سكولاريزه كردن: همسان شدن ساختار رسانه اي امريكا و اروپا؛ جهاني شدن و پي آمدهاي آن؛ شش يادداشت كوتاه درباره جهاني شدن؛ جهاني شدن و رفع فقر از فقرا!؛ ايده هاي نو در برابر جهاني سازي؛ جهاني سازي؛ برده داري مدرن؛ جهاني سازي و سقوط آن