زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری

  • زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری
زندگي نامه و انديشه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : زندگي نامه و انديشه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري/حسين اسحاقي ؛ تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل،مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۷ش.
مشخصات ظاهري : ۱۳۶ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۳۲۳
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي : ۱۶۸۸۱۴۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: زندگي استاد؛ فصل دوم: ويژگي ها و اقدامات مهم فكري و فرهنگي استاد مطهري؛ فصل سوم: جلوه هايي از شخصيت استاد؛ فصل چهارم: شهادت استاد؛ فصل پنجم: ديدگاه ها و سفارش هاي استاد مطهري؛ فصل ششم: برگزيده ادب فارسي؛ فصل هفتم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه