کوثر بخشایش: ارمغانی برای مهمانان ماه خدا

  • کوثر بخشایش: ارمغانی برای مهمانان ماه خدا
كوثر بخشايش: ارمغاني براي مهمانان ماه خدا
مشخصات كتاب:
سرشناسه : اسحاقي، سيدحسين، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : كوثر بخشايش: ارمغاني براي مهمانان ماه خدا / حسين اسحاقي.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : [۴]، ۱۷۶ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۳۳۶.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال : 978-964-5140-16-6
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۷۵] - ۱۷۶؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : رمضان
موضوع : دعاهاي ماه رمضان
موضوع : دعاهاي ماه رمضان -- نقد و تفسير
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/الف۵۱۵ك۹ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۲۶۰۵۰۱
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ بخش اول: نقش ماه رمضان در تربيت و سازندگي انسان؛ بخش دوم: رمضان در فرهنگ مردم؛ بخش سوم: نقش دعا در پرورش روح و روان؛ بخش چهارم: دعاها و پيام ها؛ بخش پنجم: مروري بر مناسبتهاي ماه رمضان؛ بخش ششم: وداع با ماه مبارك رمضان؛ بخش هفتم: تا ژرفاي نياز
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13220
LCC
BP188/الف515ک9 1384
DDC
297/354
National bibliography numbers
2260501
Cost View
رایگان
ISBN
9789645140166
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1