فصلنامه اشارات - شماره 104

  • فصلنامه اشارات - شماره 104
فصلنامه اشارات - شماره 104
مشخصات كتاب:
اشارات 104
سردبير: سيدعلي حسيني ايمني
ماهنامه ادبي مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما/ كد: 296 / دي ماه 1386
مدير مسئول: داوود رجبي نيا
سردبير: سيدعلي حسيني ايمني
مشاور علمي اين شماره: محمد شجاعي
حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بني زهرا
نسخه پردازان: مرضيه علاقه بند ـ فاطمه شيخ زاده
ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر
بها: 10000 ريال
با آثاري از
آقايان: مهدي خليليان، عباس محمدي، ميثم اماني، مصطفي پورنجاتي
سيدحسين ذاكرزاده، محمدكاظم بدرالدين، حسين اميري، بهزاد پودات، سيدمحمودطاهري
روح الله حبيبيان، روح الله شمشيري و سيدمحمدصادق ميرقيصري
خانم ها: محبوبه زارع، معصومه داوودآبادي، رزيتا نعمتي، سودابه مهيّجي،
فاطره ذبيح زاده، رقيه نديري، زينب مسرور، شهلا خديوي و منسيّه عليمرادي
نشاني
قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ص پ 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ دورنگار: 2915510
تلفن دفتر مجله: 2935803ـ0251
پست الكترونيكي: Email:Esharat@IRIB.ir
تهران: خ وليعصر ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر (رفاه) ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 دورنگار: 22164997
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ زمزمه هاي آسماني؛ صبح و سلام؛ با شقايق ها (پابه پاي شهيدان دفاع مقدس)؛ زخم زيتون (براي سالگرد انقلاب فلسطين)؛ ز دريچه زمان؛ تو را من چشم در راهم (به آستان حضرت ولي عصر(عج))