تبیین مباحثی از توحید در پرتو معارف اهل بیت علیهم السلام

  • تبیین مباحثی از توحید در پرتو معارف اهل بیت علیهم السلام
تبيين مباحثي از توحيد در پرتو معارف اهل بيت عليهم السلام
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : تبيين مباحثي از توحيد در پرتو معارف اهل بيت عليهم السلام/ نويسنده جمعي از نويسندگان.
مشخصات نشر : تهران:نبآ، ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهري : 17ص.
موضوع : توحيد
موضوع : خداشناسي
موضوع : اهل بيت (ع)
رده بندي كنگره : G۵۶۸۰/الف۶ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۹۱۲/۱۷۶۷۱
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه؛ چكيده مقالات؛ نقد و بررسي ابعاد عقلي نظريّه؛ 1. توجّه به جايگاه انحصاري عقل در مباحث؛ 2. لزوم مقايسه بين نظريّه مورد بحث با ديدگاه فلاسفه؛ 3. تعريف و تفسير انحصاري فلاسفه از علم؛ 4. بيان فلاسفه صدرايي در لزوم و چگونگي تصوّر خدا؛ 5. قرابت راه خداشناسي در نظريّه مورد بحث با راه فلاسفه؛ 6. لزوم تجريد اختصاص به اوصاف جسماني ندارد؛ 7. تصديق بلاتصوّر ممكن است؛ 8. تنزيه خداوند بايد از همه اوصاف مخلوقي باشد نه فقط اوصاف اجسام؛ 9. پاسخ به ايراد خلط مفهوم با مصداق؛ 10. بحث اشتراك لفظي و معنوي؛ منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13429
LCC
G5680/الف6 1390
DDC
912/17671
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1