حیات قرآنی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

  • حیات قرآنی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
حيات قرآني حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : عظيمي، امين
عنوان و نام پديدآور : حيات قرآني حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي / به كوشش امين عظيمي؛ تهيه كننده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل،مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : [۴]، ۷۳ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۳۶۹.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال : 978-964-2761-66-1
يادداشت : كتابنامه: ص. ۷۳؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵- -- سرگذشتنامه
موضوع : مجتهدان و علما -- ايران -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۵۵/۳ /م۷ ح۹ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۹۸
شماره كتابشناسي ملي : ۱۶۵۰۵۷۸
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول: سيري در زندگي و سيره استاد؛ فصل دوم: فعاليت هاي علمي و قرآني؛ كتاب نامه