فروغ جاودانه: نگاهی به زندگانی فاطمه زهرا علیها السلام

  • فروغ جاودانه: نگاهی به زندگانی فاطمه زهرا علیها السلام
فروغ جاودانه: نگاهي به زندگاني فاطمه زهرا عليها السلام
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : فروغ جاودانه: نگاهي به زندگاني فاطمه زهرا عليها السلام/ جمعي از نويسندگان.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : [۴]، ۱۳۰ ص.: جدول.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۹۰۶.
شابك : ۱۴۰۰۰ ريال 964-8606-87-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۲۹] - ۱۳۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : فاطمه زهرا (س)، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق.
موضوع : فاطمه زهرا (س)، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- سرگذشتنامه
موضوع : فاطمه زهرا (س)، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- كلمات قصار
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۷/۲/ف۳۵ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۳
شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۴۵۵۶۴
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: سيماي فاطمه عليهاالسلام؛ فصل دوم: درس هايي از شخصيت و زندگاني فاطمه عليهاالسلام؛ فصل سوم: منزلت فاطمه عليهاالسلام؛ فصل چهارم: زهرا عليهاالسلام در آينه كلام امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري؛ فصل پنجم: نمونه اي از معجزه ها و كرامت هاي فاطمه عليهاالسلام؛ فصل ششم: گلچيني از سخنان فاطمه عليهاالسلام؛ فصل هفتم: برگزيده ادب فارسي؛ فصل هشتم: همراه با برنامه سازان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13690
LCC
BP27/2/ف35 1384
DDC
297/973
National bibliography numbers
2445564
Cost View
رایگان
ISBN
9648606870
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1