فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (کتب نظامی)

  • فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (کتب نظامی)
فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (كتب نظامي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و گردآورنده:فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (كتب نظامي)/ واحد تحقيقات كتابخانه آيت الله بروجردي (ره).
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳97.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كتابشناسي
آدرس : ايران - قم - ضلع غربي حرم حضرت معصومه (س) -كتابخانه آيت الله العظمي بروجردي (ره)
www.blib.ir
عناوين اصلي كتاب شامل:
معرفي؛ كتب فارسي؛ فارسي- عربي