غفلت، علل و آثار آن

  • غفلت، علل و آثار آن
غفلت، علل و آثار آن
مشخصات كتاب:
سرشناسه : موسوي كاشمري، مهدي، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام پديدآور : غفلت٬ علل و آثار آن/ مهدي موسوي كاشمري ؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۱۵۲ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۲۶۸.
شابك : ۱۷۰۰۰ ريال: 978-964-2761-24-1
يادداشت : كتابنامه : ص. [۱۴۷] - ۱۵۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : اخلاق اسلامي
موضوع : اخلاق اجتماعي
موضوع : غفلت
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۴۷/۸/م۸۵غ۷ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۶۴۲۰۷
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: موارد غفلت؛ فصل سوم: عوامل غفلت زا؛ فصل چهارم: راه كارهاي غفلت زدايي؛ فصل پنجم: تغافل؛ فصل ششم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13953
LCC
BP247/8/م85غ7 1387
DDC
297/61
National bibliography numbers
1264207
Cost View
رایگان
ISBN
9789642761241
Year of publication
File Format GHM
Book Version
1