آرشیو دروس خارج رجال آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91

  • آرشیو دروس خارج رجال آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91
معرفي اجمالي :
کتاب آرشیو دروس خارج رجال آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا در سال 1392-1391 به همراه صوت دروس گرفته شده از سايت مدرسه فقاهت می باشد این کتاب در یک جلد و صوت و متن به زبان فارسی می باشد .
موضوع :
دروس خارج فقه ، وثاقت راوی - خبر واحد - خبر مستفیض - خبر متواتر - جمع عرفی و تبرعی و ...
ساختار :
این کتاب شامل 14 بخش می باشد که به صورت کلی در مورد بحث رجال شناسی روایات اهل بیت علیهم السلام می باشد.
گزارش محتوا :
در این کتاب موضوعات مختلف علم رجال مورد بررسی قرار می گیرد از جمله مباحث : تفسیر چیست ؟ ، جمع عرفی و تبرعی ، تاویل به چه معنی است ، خبر مستفیض ، خبر واحد ، خبر متواتر ، وثاقت راوی و...
منابع مقاله :
مقدمه و متن کتاب
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب می باشد و پاورقی های مطالب در پایین صفحات آورده شده است.

آرشيو دروس خارج رجال آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 92-91
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج رجال آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا92-91 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج رجال
عناوين اصلي كتاب شامل:
متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 29 شهريور ماه 91/06/29؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 5 مهر ماه 91/07/05؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 12 مهر ماه 91/07/12؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 19 مهر ماه 91/07/19؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 26 مهر ماه 91/07/26؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 3 آبان ماه 91/08/03؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 10 آبان ماه 91/08/10؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 17 آبان ماه 91/08/17؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 15 آذر ماه 91/09/15؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 22 آذر ماه 91/09/22؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 29 آذر ماه 91/09/29؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 27 دي ماه 91/10/27؛ متن درس رجال استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 4 بهمن ماه 91/11/04
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14213
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1